nieuws

WAO-akkoord vervalt als Pemba blijft

bouwbreed

Het vorige week in de SER gesloten onderhandelaarsakkoord over de wao dreigt de prullenbak in te gaan als onderdelen eruit geschrapt worden. Vooral de bij werkgevers beruchte premiedifferentiatie moet verdwijnen. Het is overigens volstrekt onzeker wat de effecten van het akkoord zijn voor individuele bedrijven.

Zowel in werkgevers- als in werknemerskringen wordt nog naarstig gerekend aan het splinternieuwe wao-akkoord. In dit akkoord wordt gekozen voor een driedeling in wao’ers. Diegenen die meer dan 80 procent arbeidsongechikt zijn krijgen een wao-uitkering van 75 procent van het laatstverdiende loon.

De groep die minder dan 30 procent arbeidsongeschikt is, moet gewoon in dienst van zijn baas blijven. Voor de tussengroep moeten andere oplossingen worden gezocht, zoals in dienst blijven voor het gedeelte dat de werknemer nog arbeidsgeschikt is. In ruil daarvoor wordt dan Pemba (premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid) afgeschaft.

In werkgeverskringen noemt men het akkoord “een samenhangend pakket waar niet zomaar door de politiek uit geshopt kan worden”. Als dat toch gebeurt, dan is het akkoord van het baan, zo zeggen zij. Met name de VVD heeft verklaard voor handhaving van Pemba te zijn, omdat er volgens de liberalen een financiële prikkel moet blijven voor werkgevers.

Verbod

In werknemerskringen is men minder gelukkig met het akkoord. Vooral bij FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond hikt men aan tegen het verbod in cao’s bovenwettelijke aanvullingen op de wao-uitkering af te spreken.

Wat het akkoord gaat betekenen voor individuele bedrijven is onbekend. Het akkoord gaat slechts over hoofdlijnen, waardoor het voor organisaties onmogelijk is te berekenen wat de financiële gevolgen zijn. Vooralsnog zijn de werkgevers echter voorzichtig positief.

In kringen van socialezekerheidsdeskundigen is men minder te spreken. Door de driedeling zal er een enorme druk worden uitgeoefend op keuringsartsen zo is de vrees. Werknemers hebben er immers belang bij voor meer dan 80 procent te worden afgekeurd, terwijl de overheid graag mindere percentages ziet. Veel zal afhangen van de nog op te stellen keuringsprotocollen en lijsten van ziektes die eventueel in aanmerking kunnen komen.

Belemmeringen

Nog belangrijker vinden zij echter dat dit voor de zoveelste keer in zeven jaar wederom alleen maar weer gaat over beperking van de instroom in de wao. Allerlei belemmeringen die wao’ers ondervinden om weer aan de slag te gaan, blijven onbesproken. Zo is de kans groot dat een wao’er die een andere baan accepteert er financieel fors op achteruit gaat.

Nog erger is het voor een werknemer die naar een andere sector gaat. Die loopt de kans allerlei opgebouwde rechten als de vut te verliezen. “Daarvan gaat geen prikkel uit om weer aan de slag te gaan. Laten ze dat nu eindelijk eerst eens oplossen.”

Het wachten is nu op het definitieve akkoord van de SER, dat in maart wordt verwacht. Het kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Hoogervorst al laten weten heel snel daarna, nog voor de verkiezingen, met een kabinetsstandpunt te willen komen.

Reageer op dit artikel