nieuws

Voortaan elke aansluiting op de juiste plek

bouwbreed

Schakelaars, stopcontacten, tv-aansluitingen; ze bevinden zich zelden op de gewenste plaats. Toeleverancier Hager Tehalit wil deze traditie doorbreken met een flexibele infrastructuur in de woning.

Huizen die zonder (elektro)technische installatie worden opgeleverd. Ing. T. Mickers heeft er al een naam voor bedacht:de KISS-woning. De naam heeft hij zelfs al officieel laten registreren. KISS staat voor Komfort Installatie SySteem, een concept dat voorziet in een flexibele infrastructuur voor (elektro)technische installaties. De directeur van Hager Tehalit in ‘s-Hertogenbosch heeft de naam zelf bedacht. “Het straalt warmte en emotie uit”, vindt hij.

Het idee is eigenlijk eenvoudig. Door in iedere ruimte een comfortunit aan te brengen, zijn de bewoners in de toekomst af van in de weg zittende stopcontacten, schakelaars of andere aansluitingen.

De woonconsument kan wanneer hij weet hoe hij een ruimte wil gebruiken, de gewenste voorzieningen op een door hem zelf aangegeven plaats laten aanbrengen en later veranderen, zonder hak- of breekwerk. Mickers: “De vloer is de meest toegankelijke plaats in het bouwproces. De leidingen moeten tijdens de bouw worden aangelegd. Vervolgens is het alleen nog een kwestie van faciliteren.” De plintgoot is volgens Mickers de meest goedkope variant. De prijs zal grofweg maximaal duizend euro hoger zijn dan wat momenteel in de nieuwbouw gebruikelijk is.

Efficiency

Voor het echter zo ver is, zal Mickers in de hele bouwkolom eerst het nodige voorwerk moeten verzetten. Zelf ziet hij niet alleen voordelen voor de consument in het leveren van maatwerk op elektrotechnisch gebied. “Het bouwproces kan efficiënter omdat er maar één basisstandaardinstallatie nodig is, wat leidt tot een kortere bouwtijd. Ik denk dan aan één à twee dagen. Daarnaast heeft een bouwer met een onderaannemer minder te maken.”

Het uiteindelijk universele systeem betekent voor fabrikanten nieuwe kansen. “Ze kunnen zelf – luxere – producten ontwikkelen.” Ook voor de installatiebedrijven ziet Mickers voordelen. “Hun omzetvolume zal zeker stijgen”, verwacht hij. “Wel zullen ze consumentgerichter moeten opereren. Een monteur wordt dan een servicemonteur.” Een mogelijke keerzijde van de medaille noemt de directeur dat een deel van de apparatuur uiteindelijk bij de bouwmarkt te koop zal zijn.

Discussie

Mickers, die al een aantal jaren met het plan in de weer is, gelooft heilig in het concept. “Er is geen stroming die hier tegen kan zijn. Technisch is het geen probleem. Het zit hier”, zegt hij terwijl hij zijn wijsvingers op zijn slapen richt.

Dit jaar gaat hij zich dan ook fulltime bezighouden met het promoten van het concept. “Een van de voorwaarden is dat het systeem voor meerdere partijen toegankelijk moet zijn. Ik wil daarom een brede discussie met alle partijen in het bouwproces. Sommige zaken, zoals de afbakening van verantwoordelijkheden, daar ben ik bijvoorbeeld nog niet uit.”

Obstakel

Dit jaar denkt hij met dat gedachtenproces een stuk verder te komen. Zijn verwachting is dat volgend jaar de eerste projecten met KISS-woningen worden gerealiseerd. Tot nu toe is het systeem alleen toegepast in de slimste woning in Tilburg, die allerlei snufjes op domotica-gebied bevat.

“Grootste obstakel is om het opleveren van woningen zonder schakelaar en stopcontact in het Bouwbesluit ingebed te krijgen. Het zou daarnaast schelen als de overheid een stimulerende rol zou willen spelen. Het past uitstekend in het industrieel, flexibel en demontabel (ifd) bouwen. Dit concept biedt de kans om het heel anders te doen.”

Hager Tehalit houdt dinsdag 15 januari in Tilburg een introductiebijeenkomst over de KISS Woning. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.hager.nl/comfort. Inlichtingen: tel. (073) 642 85 84.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels