nieuws

Vooral eerste generatie allochtonen wil wonen tussen gelijkgestemden

bouwbreed

Het plan van Woningstichting WvA (Wonen voor Allen) om in Almere een buurt voor gelijkgestemde minderheden op te zetten, heeft de gemoederen verhit. De plaatselijke politiek en inmiddels ook de Haagse uiten hun misnoegen over de plannen.

Bijna heel Nederland is in de afgelopen dagen over de Almeerse woningstichting-directeur heengevallen. Maar hij wordt er warm noch koud van. Ron de Haas: “Wij hebben een idee gelanceerd vanuit de keuzevrijheid van de woonconsument. Dat is in Nederland een belangrijk goed. Een variant op dat thema is de wens van allochtonen, om bij elkaar in dezelfde buurt te mogen wonen, te honoreren. Die wens bestaat bij een deel van de Almeerse bevolking, en dan vooral bij de eerste generatie allochtonen.

Gettoplannen

“Het Almeers gemeenteraadslid A. Adahchour, van Marokkaanse afkomst, moet niks hebben van de ‘gettoplannen’. “Die samenscholing bevordert de integratie niet. Waarom de verschillen accentueren? We moeten de klemtoon juist meer op de overeenkomsten tussen autochtonen en allochtonen leggen. Daarmee schieten we veel meer op.” Het bureau Smart Agency heeft vorig jaar in opdracht van het ministerie van VROM en landelijke wooncorporaties een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat buitenlanders met dezelfde nationaliteit graag in elkaars nabijheid verkeren. Het gaat, zegt De Haas, slechts om een kleine minderheid, maar dan nog: “Wij vinden dat ze er recht op hebben. Op die behoefte willen we kleinschalig inspelen. Niet alleen door ze bij elkaar te laten wonen, maar ook willen we rekening met ze houden bij het ontwerpen van de woning en de inrichting van het openbaar gebied. Dat gebied moeten we vervolgens ook faciliteren in de zin van specifieke winkeltjes, startende bedrijfjes voor allochtonen. Kortom: er ontstaat zo een geheel eigen cultuur en identiteit in zo’n buurtje. Daar is niks mis mee. Voor een stad als Almere geeft dat een enorme diversiteit aan woonbeleving en leefomgeving. Dat is de gedachte achter ons plan. Daarbij willen we de keuzevrijheid van de woonconsument in eerste instantie benadrukken.”

Wetenschappelijk

Het percentage allochtonen stijgt in Almere van 20 naar 30 procent. Naar verwachting zal het aantal over tien jaar in Almere een factor 3 groter zijn. De woningstichting meent dat die ontwikkeling onder ogen moet worden gezien.

De politiek mag dan volop afbrekende kritiek leveren, er is voldoende aanleiding, zegt De Haas, om samen met de gemeente Almere en minderhedenorganisaties een inhoudelijk debat te gaan voeren. WvA gaat dus gewoon door. Verder troost de directeur zich met de gedachte dat er uit de wetenschappelijke wereld positieve geluiden klinken. “Drie hoogleraren op het gebied van wonen, Pinto, Hooijmeijer en Duyvendak, hebben aangegeven dit een fris idee te vinden. Er staat trouwens nog geen project op stapel, we zitten nog in de verkennende fase.”

Verbaasd

De Haas is verbaasd over de ontstane commotie: “Als mensen met een bepaalde religieuze achtergrond met elkaar willen wonen in een bejaardenhuis, kan dat. We krijgen ook wel eens verzoeken van huurders die per se in een bepaalde leef- en woongemeenschap willen wonen. Dat heeft simpelweg met leefstijl te maken. Die wensen worden door ons gehonoreerd. Bij de woonwensen van allochtonen daarentegen wordt het opeens een beladen onderwerp. Ik begrijp daar niks van.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels