nieuws

Vertraging NS meestal niet door beheer

bouwbreed

De komende jaren gaat Railinfrabeheer een groot deel van het spoornet vervangen, maar dat leidt momenteel nog niet tot extra vertragingen. De organisatie behandelde vorig jaar 7980 storingen en is verantwoordelijk voor 18 procent van alle vertragingen bij de Nederlandse Spoorwegen.

De beschuldigingen dat de slechte staat van onderhoud van de 6500 kilometer spoor het grootste deel van de storingen zou veroorzaken, wijst Railinfrabeheer met kracht van de hand. Driekwart van de vertragingen wordt veroorzaakt door NS Reizigers dat kampt met tekorten aan materieel, personeel en dergelijke.

Railinfrabeheer gaat binnenkort als aparte nv diensten leveren aan de Nederlandse Spoorwegen. Vorig jaar heeft de organisatie daarvoor een contract afgesloten met NSReizigers. Daarin is overeengekomen dat tussen 2001 en 2005 het aantal storingen met 35 tot 40 procent wordt teruggedrongen. Dat kan een effect van enkele procenten op het totaal aantal vertragingen hebben.

Prestatiecontract

Sinds enkele jaren loopt het aantal storingen waarvoor van Railinfrabeheer verantwoordelijk is, terug: van 8700 in 2000 tot 7980 vorig jaar. Gemiddeld krijgt het bedrijf te maken met 23 storingen per dag van twee minuten of langer. In een prestatiecontract met NS is overeengekomen het aantal storingen nog eens met eenderde terug te dringen. De organisatie heeft 6500 kilometer spoor, 9000 wissels, 10.000 seinen, 3000 overgangen en 2100 kilometer bovenleiding in beheer.

Bijna 60 procent van de ‘Railinfrabeheer- storingen’ is het gevolg van technisch falen van bijvoorbeeld seinen of elektriciteitsvoorziening. Nog eens 6 procent komt door uitgelopen werkzaamheden. Eenderde wordt veroorzaakt door derden in de vorm van ongelukken en zelfdodingen. Bij de overige 5 procent is het weer de aanleiding voor vertraging.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt jaarlijks bijna 2 miljard euro ter beschikking aan Railinfrabeheer. Het merendeel daarvan is voor grote nieuwbouwprojecten als bijvoorbeeld de Betuwelijn. Zo’n 600 miljoen euro is bestemd voor onderhoud aan het spoor. De vier verschillende regio’s houden een onderhoudsspoorboekje bij, waarin precies wordt bijgehouden welke delen aan onderhoud en vervanging toe zijn.

Goede staat

Volgens woordvoerder Derksen van Railinfrabeheer zijn de bedragen in principe voldoende om het spoornet in goede staat te houden. Recente beschuldigingen van reizigersorganisatie Rover dat de rails in slechte conditie zouden verkeren, legt de organisatie naast zich neer.

Wel is het zo dat een groot deel van het spoor komende jaren moet worden vervangen. “Daar zullen we wel een extra bijdrage van enkele honderden miljoenen voor vragen. Die vervangingsgolf is het gevolg van de Tweede Wereldoorlog. In die periode is het hele net verwoest door bombardementen. Kort daarna is het hele net met Marshallhulp weer hersteld. Rails gaan gemiddeld zo’n dertig jaar mee met als gevolg dat twintig tot dertig jaar geleden weer groot deel van het spoor is vervangen. Nu staan we aan de vooravond van weer een nieuwe vernieuwingsgolf.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels