nieuws

Veel projecten te laat aanbesteed en gegund

bouwbreed

Gemeenten laten voor tientallen miljoenen euro’s aan subsidie liggen, omdat ze infrastructurele werken niet op tijd krijgen aanbesteed en gegund. Het gevolg is dat projecten nog meer vertraging oplopen, omdat het ‘wachtende’ geld nu wordt besteed aan reserveprojecten.

Dat is althans het geval in de provincie Gelderland. Van de bijna 8 miljoen euro die ze jaarlijks van het Rijk ontvangt voor lokale infrastructurele werken, is 3 miljoen euro blijven liggen. Om voor de gdu-subsidie (gebundelde doeluitkering) in aanmerking te komen, moesten gemeenten voor 1 oktober 2001 de projecten aanbesteden en gunnen. Dat is voor een groot deel niet gelukt, vooral vanwege vertragingen in de procedures. Het meeste geld besteedt de provincie nu aan reserveprojecten.

De provincie Noord-Holland keerde tot en met het derde kwartaal vorig jaar pas een kwart van de ruim 11 miljoen euro uit. Gedeputeerde Staten gingen er echter op voorhand al van uit dat de meeste projecten als gevolg van vertragingen later worden aangemeld.

Rijst de vraag of de provincies wel de meest optimale weg bewandelen, teneinde het geoormerkte geld over infrastructurele projecten te verdelen.

De gemeente Apeldoorn drong eerder al bij de provincie Gelderland aan een andere procedure te volgen. Gemeenteambtenaar Stoop, hoofd afdeling Mobiliteit: “Nu hanteert de provincie één prikdatum in mei, waarop projecten kunnen worden aangemeld. Kleinere infrastructurele werken – waarvan gemeenten op dat moment nog geen weet hebben, maar die wel voor 1 oktober kunnen worden aanbesteed en gegund – staan niet op de lijst en vallen zodoende buiten de gdu-regeling. Als de provincies meerdere prikdata per jaar zou hanteren, kunnen ook die korte-termijnprojecten voor toetsing worden aangemeld en profiteren van de rijksbijdrage.”

De gemeente Apeldoorn is 600.000 euro misgelopen, omdat twee van de vier aangemelde projecten niet op tijd zijn aanbesteed en gegund. Maar Apeldoorn anticipeert op de werkwijze van de provincie, verklaart Stoop: “We melden ook de twijfelachtige projecten aan waarvan de grondverwerving en bestemmingsplanprocedures nog niet rond zijn. Met als gevolg dat vorig jaar twee projecten met prioriteit wel zijn gehonoreerd – daar was alles rond – en twee twijfelachtige projecten niet. Dat wekt de indruk alsof we bijna 600.000 euro subsidie zijn misgelopen, maar dat komt dit jaar wel weer goed.”

Reageer op dit artikel