nieuws

Tien varianten voor verbetering A50

bouwbreed

Rijkswaterstaat presenteert deze week op drie plaatsen in Gelderland in totaal tien varianten voor de verbetering van het stuk snelweg A50 (Zwolle-Den Bosch) tussen de knooppunten Grijsoord en Ewijk.

Dit snelweggedeelte is de enige doorgaande noord-zuidverbinding in het oosten van het land. Dagelijks staan er kilometers lange files.

Minister Netelenbos (verkeer) heeft twee jaar geleden geld gereserveerd voor de aanpassing van het stuk snelweg. Rijkswaterstaat heeft daarop achttien varianten onderzocht, waarvan er acht zijn afgevallen omdat ze te duur waren, te weinig verkeersdruk wegnamen of te milieubelastend zouden zijn.

Het snelweggedeelte loopt dwars door het kwetsbare uiterwaardengebied tussen Waal en Rijn, waarvoor allerlei Europese voorschriften gelden. Het gebied behoort bovendien bij het nationaal landschap. Alle overgebleven varianten gaan uit van een uitbreiding van het aantal rijstroken van twee naar drie of vier.

Spitsstrook

Rijkswaterstaat stelt ook een combinatie van beide mogelijkheden voor, zodat de snelweg op de drukste gedeelten vier stroken krijgt en op rustiger trajecten drie. Dit is onder andere mogelijk door de aanleg van een verlengde spitsstrook. In alle gevallen komt er een extra mogelijkheid om de rivieren over te steken. Of dat een volledige nieuwe brug over de Waal wordt, is afhankelijk van de Gelderse studie naar de aansluiting van de snelweg A73 (Nijmegen-Venlo) op de A15 (Rotterdam-Ewijk). Als deze aansluiting doorgaat, kruist het nieuwe stuk A73, dat parallel aan de A50 loopt, de Waal met een brug of een tunnel. Daardoor zal de verkeersdruk op de A50 ter hoogte van Ewijk beduidend afnemen, verwacht Rijkswaterstaat.

Het is de bedoeling dat de trajectnota en de milieueffectrapportage voor het weggedeelte eind 2003 klaar zijn. In de loop van 2004 kunnen de ministeries van VROM en Verkeer enWaterstaat dan een beslissing nemen. Rond 2010 moet het hele werk klaar zijn. De kosten voor de verbetering lopen, afhankelijk van de gekozen oplossing, uiteen van 450 tot 670 miljoen euro.

Reageer op dit artikel