nieuws

Terberg overleeft tussen de grotere multinationals dankzij nichemarkten

bouwbreed

De relatief kleine voertuigfabrikant Terberg Benschop BV overleeft tussen de multinationals door zich uitsluitend te concentreren op nichemarkten. “De productie is binnen tien jaar verdrievoudigd, mede dankzij de opbouw van een effectief netwerk van distributeurs in bij elkaar zeventig landen.”

Dit zegt G.J.M. Terberg, directeur van het familiebedrijf Terberg Benschop BV. Samen met zijn neef B. Terberg, die als directeur de kar trekt voor de vrachtwagens binnen het bedrijf, vormen zij de directie. “We borduren nu met onze vrachtwagens voor de bouw in Nederland – met zijn hoge toegestane aslasten – voort op de niche die indertijd is gedefinieerd.”

Hiermee blijft het bedrijf uit het vaarwater van de grotere multinationals. “Vorig jaar bouwden wij in onze fabriek zeshonderd voertuigen tegenover tweehonderd in 1991. De groei is vooral te danken aan het specifieke productenaanbod van trucks en terminaltrekkers voor de Nederlandse en de wereldmarkt,” aldus G. Terberg.

De bouw is volgens hem als geen andere bedrijfstak cyclisch. Naar zijn mening leert vooral de bouw ons dat na een aantal jaren van een florerende economie teruggang te verwachten is. Daarom is het bedrijf al in 1972 gaan diversifiëren. Het segment terminaltrekkers is in die tijd ontwikkeld, een markt die inspeelde op de groei van de containerisatie en volledig gescheiden is van de bouwmarkt.

G. Terberg: “Niemand kon bevroeden dat de toepassing van de container zo’n vlucht zou nemen. En dat deze markt wereldwijd zo zou groeien. We hebben hiervoor nu een netwerk van distributeurs in 70 landen. Ons marktaandeel bedraagt wereldwijd circa 15 procent.”

Belading

De Nederlandse wetgeving met zijn hoge toegestane aslasten, geeft Terberg de kans zich te onderscheiden met op maat gebouwde vrachtwagens. G. Terberg: “De groei in de afgelopen jaren heeft mede te maken met infrastructurele bouwprojecten als de Betuweroute en de HSL. Om te voldoen aan de vraag naar uiteenlopende soorten transport is er behoefte aan allerlei typen kiepwagens.”

Het aparte segment in de Nederlandse markt ten opzichte van de buitenlandse markten zit voor ons in de toegelaten aslasten. Nederland staat een asbelasting van elfenhalve ton per aangedreven as toe.” Om overbelading van vrachtwagens tegen te gaan, heeft Rijkswaterstaat door heel Nederland weegpunten met lussen aangelegd ,waardoor de belasting op iedere as individueel kan worden gecontroleerd. Terberg vervolgt: “Hiermee wordt de vervoerder gedwongen overbelading te voorkomen. Tegelijkertijd moet hij ervoor zorgen dat de lading op de wettelijk toegestane wijze is verdeeld over alle assen van het voertuig. Wij zijn daarop ingesprongen door het construeren van onze vier- en vijfassige trucks met triple- tandemstellen. Zo bouwt Terberg bijvoorbeeld de vierassers met 1 vooras en 3 achterassen. Op elke as is nu een gelijke belasting. In het verleden werd namelijk de capaciteit van de voorassen vaak niet uitgenut en werden de achterassen juist overbeladen.”

De hoge toegestane asbelasting geeft mogelijkheden om meer lading per vrachtauto te vervoeren. Met betrekking tot het milieu beperk je hierdoor de uitstoot van uitlaatgassen. Een bijkomend effect is dat door de inzet van minder vrachtwagens het drukke wegennet niet nog zwaarder belast wordt.

Terminaltrekkers

Terberg is in Europa met de Terminal- en RoRo-trekkers marktleider en heeft een marktpositie in Afrika en het Midden-Oosten. In het Verre Oosten worden reeds in een aantal landen Terberg trekkers ingezet, echter, daar is nog forse groei van marktaandeel mogelijk.

G. Terberg verklaart het succes met de terminaltrekkers als volgt: “Naast de truckmarkt zagen wij kansen in de markt van de terminaltrekkers in de wereld. Er wordt wereldwijd veel geïnvesteerd in havens. Met het gevolg dat er veel vraag is naar transportmaterieel. Door een voertuig te leveren van hoge kwaliteit en ervoor te zorgen dat lokaal service verleend kan worden, zijn we gegroeid”, geeft hij aan. “Het is bovendien een markt met relatief kleine spelers. Dus zijn er mogelijkheden je te onderscheiden.”

Hoe kun je als klein bedrijf op verantwoorde wijze een hoog volume met de vereiste kwaliteit fabriceren?

G. Terberg: “We werken met gemotiveerde mensen die beseffen dat kwaliteit een vereiste is. Daarnaast is het ISO-kwaliteitssysteem behulpzaam bij de bedrijfsvoering.

In de constructie van de voertuigen is gekozen voor een sterke mate van standaardisatie in de hoofdcomponenten en het toepassen van modulaire bouwconcepten. Daarmee krijgen we volume in onze productie. Aan de hand van de grote hoeveelheid beschikbare ‘optionals’ trachten we zoveel mogelijk maatwerk te bieden.”

Terberg produceert de chassis en veersystemen van zijn voertuigen zelf. De overige componenten worden ingekocht bij toeleveranciers. In de 10×8 vrachtwagens komen voor 85 procent de componenten terug die ook in de 8×8 zijn verwerkt.

Service

Terberg hecht veel waarde aan service in de ‘aftermarkt’. In Nederland verrichten de Volvo-dealers de service aan de Terberg-trucks en een netwerk van distributeurs in de wereld verleent service voor de Terberg-trekkers. Zij weten wat zich in hun land in de havens, industrie en distributiesector afspeelt. De distributeurs zijn de ogen en oren voor het bedrijf.

In Zuid-Afrika bouwt Terberg voor de lokale markt trekkers in licentie bij zijn distributeur aldaar. In Maleisië zetten zij eveneens trekkers in licentie voor de Zuidoost-Aziatische markt in elkaar.

“Hiermee worden hoge transportkosten en invoerrechten vermeden, en zijn we concurrerender”, verklaart G. Terberg.

Dorpssmederij

Het familiebedrijf Terberg is voortgekomen uit de dorpssmederij in Benschop, waar de overgrootvader van de huidige directie in 1869 is begonnen. Na de oorlog richtte de familie zich op de ombouw van de achtergelaten Amerikaanse GMC en REO legertrucks en jeeps. De Amerikaanse trucks zijn na uiteenlopende modificaties nog lang ingezet voor de bouw en grondverzettransporten.

De smederij in Benschop is uitgegroeid tot een fabrikant van speciale voertuigen waar 230 mensen werken en een omzet wordt gehaald van 67 miljoen Euro.

Daarnaast telt de Terberg-groep een twintigtal werkmaatschappijen, alle actief in de automotive sector, met in totaal 1200 werknemers en een omzet van 400 miljoen Euro.

De directie van het familiebedrijf, bestaande uit B.Terberg (links) en G. Terberg.

Reageer op dit artikel