nieuws

Stad Groningen staat garant voor stadion Euroborg

bouwbreed

FC Groningen kan met ingang van het seizoen 2004-2005 haar intrek nemen in het nieuwe multifunctionele voetbalstadion Euroborg. De gemeente Groningen heeft zich garant gesteld voor een bedrag van 7,4 miljoen euro.

Mocht het noodlijdende FC Groningen het niet redden, dan gaat de gemeente maximaal voor dat bedrag de boot in. De garantstelling was een absolute eis van het betrokken consortium van ABN Amro, Friesland Bank en Rabobank.

Negatieve ontwikkelingen bij vergelijkbare stadionprojecten als het Gelredome en de Arena leidden ertoe dat de banken enkele weken geleden met de nieuwe eis op de proppen kwamen. Het consortium wil meer zekerheid van de gemeente dat de miljoenenbetalingen van rente en aflossing gegarandeerd zijn. Na een stevige discussie in het college van B en W – in het besef dat er na de gedane miljoeneninvesteringen feitelijk geen weg terug meer is – gingen B en W definitief akkoord.

Imago

De in de G4 verenigde bouwers van de Euroborg – Ballast Nedam, Volker Stevin, HBG en BAM/NBM – krijgen zeer binnenkort het definitieve bouwplan onder ogen, op grond waarvan zij de uiteindelijke prijs bepalen.

Op grond daarvan kan eind februari het definitieve voorstel voor de Euroborg naar de gemeenteraad van Groningen. De totale bouwkosten voor het complete stadion met omliggende voorzieningen wordt momenteel geraamd op 45,5 miljoen euro. De verwachting is dat de G4 uit imago-overwegingen uiteindelijk niet noemenswaardig van deze nieuwste raming zullen afwijken.

Reageer op dit artikel