nieuws

SER-plan beperkt wao-instroom

bouwbreed

De SER is het vrijdag eens geworden over een ingrijpende herziening van de wao. De officiële wao-commissie van de Raad heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt dat de toestroom van nieuwe wao’ers aanzienlijk moet beperken. Tot het laatste moment lag SER-kroonlid R. Linschoten (VVD) dwars.

De wao-commissie had hierdoor iets meer tijd nodig om unanimiteit te verkrijgen. Na afloop lliet Linschoten weten nog steeds niet tevreden te zijn over het voorstel. “Een aantal belangrijke punten moet nog verbeterd worden. Er is nog veel werk te doen.” Linschoten houdt voorlopig vast aan de huidige wao. “We moeten geen oude schoenen weggooien voordat we goede nieuwe hebben.”

Voorzitter H. Wijffels denkt dat door het plan veel minder mensen in de wao belanden. Hij verwacht dat daadwerkelijk circa 25.000 tot 30.000 nieuwe wao’ers per jaar instromen, tegen 100.000 nu.

Nog onzeker is wie nu precies ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt is. Aannemelijk moet zijn dat de personen niet binnen vijf jaar aan het werk kunnen. Daarvoor moeten standaard-prognoses van ziekteherstel worden opgesteld.

Verder behelst het plan een strengere keuring. Wijffels stelde nadrukkelijk dat het plan niets verandert aan de rechten van de huidige bijna een miljoen arbeidsongeschikten in Nederland. Het gaat alleen om nieuwe wao’ers.

Het plan is gebaseerd op voorstellen van de commissie-Donner vorig jaar. Met de aanvullingen van de SER denkt Wijffels een werkelijk werkend nieuw stelsel te kunnen creëren. Hij zei er begrip voor te hebben dat sommigen willen dat de nieuwe wao goedkoper is dan de huidige. “Maar dat is niet ons hoofddoel. Het gaat ons om mensen.”

Kosten

De kosten of besparingen lijken overigens vrij beperkt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft donderdag grof geschat dat de voor- en nadelen elkaar ongeveer in evenwicht houden. Over enkele weken zijn definitieve en meer uitgewerkte cijfers te verwachten.

Dit akkoord zal de komende weken verder worden uitgewerkt. In de SER-vergadering van half maart komt het uitgebreidere advies ter tafel.

FNV-bestuurster A. Jongerius zei blij te zijn dat de nieuwe wao een fatsoenlijk inkomen regelt en een grotere kans geeft op terugkeer naar werk. “De huidige wao is te vaak een automatische glijbaan naar langdurig niksdoen.” Minpunt vindt de FNV echter dat mensen in de ‘tussengroep’ in het tweede jaar geen bovenwettelijke uitkering meer krijgen.

Werkgeversvoorman J. Van der Braak (VNO-NCW) is eveneens verheugd over het akkoord. Voor hem is van cruciaal belang dat bedrijven geen boetes meer krijgen als hun werknemers arbeidsongeschikt raken. Voordeel voor de werkgevers is ook dat ze in het tweede ziektejaar geen 100 maar 70 procent aan loon betalen.

De CNV Bedrijvenbond heeft al laten weten niet gelukkig te zijn met het akkoord. Dit heeft vooral te maken met het idee dat bonden geen aanvullende afspraken mogen maken in de diverse cao’s.

Reageer op dit artikel