nieuws

Seaports te laat met subsidieaanvraag

bouwbreed

Groningen Seaports is in november 1997 zonder subsidieaanvraag begonnen aan het buitendijks zetten van de industrieterreinen in de Eemshaven. Pas een halfjaar nadat het project van start was gegaan, ging de aanvraag de deur uit. Naar nu blijkt, dreigt Seaports in totaal 9,2 miljoen euro mis te lopen.

Nadat in november vorig jaar manager P. Nijburg van Groningen Seaports in Delfzijl werd geschorst vanwege vermeende fraude met subsidieaanvragen, is accountantskantoor KMPG in de materie gedoken. Volgens Seaports-woordvoerder R. Genee om het eigen blazoen zo snel mogelijk te zuiveren. Maar het onderzoek valt tot op heden alles behalve gunstig uit voor het voormalige Havenschap Delfzijl.

Nu het onderzoek een kleine twee maanden loopt, blijkt dat de benodigde subsidiegelden, die de komst van een buitendijkse werf in de Eemshaven mogelijk moesten maken, zeker een halfjaar te laat zijn aangevraagd. Accountantsbureau Ernst & Young heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dan ook geadviseerd 4,1 miljoen euro aan Europese subsidies en 2,3 miljoen euro niet uit te keren. De officiële spelregels zeggen immers dat pas met een project mag worden begonnen als de toezeggingen zwart op wit en gestempeld zijn vastgelegd.

Het nieuwe drama komt bovenop de toch al abominabele toestand van de geflopte buitendijkse werf. De eigen bijdrage aan de bouw van de dijk en de werven (project Oostlob) liep sinds 1997 op van 9,4 miljoen euro naar 17,3 miljoen euro. Nu ook de beoogde 4,1 en de 2,3 miljoen euro naar alle waarschijnlijkheid niet komen, zit Groningen Seaports diep in de problemen. De verkoop van terreinen in de Eemshaven, waarmee de financieringslast moet worden terugbetaald, loopt op z’n zachtst gezegd heel stroef.

Idealisme

Het KPMG-onderzoek gaat inmiddels gewoon door. De geplande zes weken bleken niet genoeg. Duidelijk wordt dat manager Nijburg te maken heeft gehad met blind idealisme en vage beloften. De werven móesten en zóuden er komen, maar kwamen er niet. Mondelinge afspraken zijn ‘vergeten’ en de vermeende fraude van de op non-actief gestelde manager lijkt achteraf meer op een goedbedoelde poging om te lijmen wat er nog te lijmen viel.

Reageer op dit artikel