nieuws

Schildersvilla laat leerlingen denken met hun handen

bouwbreed

In de werkplaats van de schildersopleiding SPOS Midden Brabant is een begin gemaakt met de bouw van een ‘schildersvilla’. Het gebouwtje gaat een belangrijke rol spelen bij het opleiden van leerlingen. Volgens P. Munsters, directeur van de Bouwopleiding Midden-Brabant waaronder ook het SPOS valt, is de ‘villa’ een belangrijk middel om jongeren efficïent op te leiden voor het schildersvak.

Het is de bedoeling dat de kosten van de villa, 50.000 euro, worden betaald door de 140 bedrijven die bij de bouwopleiding zijn aangesloten. Ongeveer de helft van het bedrag is inmiddels binnen, zodat met de bouw kan worden begonnen. De leerwerkplek wordt gebouwd als leerlingbouwplaats. Dit is enerzijds om de kosten te drukken en anderzijds om aankomende bouwvakkers in de praktijk te scholen.

Bij de Bouwopleiding Midden-Brabant zijn 66 aankomende schilders in dienst en 170 aankomende bouwvakkers. “De jongens en meisjes die bij ons een vak leren, denken met hun handen”, zegt Munsters. “Theorie en praktijk moeten daarom zoveel mogelijk met elkaar worden verweven. Nu gaan de leerlingen een dag per week naar school en leren ze vier dagen in de praktijk. Meestal gaan ze met tegenzin naar school en daarin wil ik verandering brengen. Leren moet aantrekkelijker worden. De schildersvilla is daarbij een belangrijk hulpmiddel.”

Het gebouwtje, te vergelijken met een woonhuis, verrijst in de werkruimte en wordt over ongeveer een jaar in gebruik genomen. “De schildersvilla biedt een ‘huisachtige’ leeromgeving. Alle aspecten uit de dagelijkse beroepspraktijk kunnen de leerlingen hiermee heel gericht onder de knie krijgen. Ze kunnen er bijvoorbeeld oefenen in veilig werken, calculaties maken en leren klimmen. Allemaal dingen die op de werkvloer dagelijks voorkomen, maar die in een gewone opleidingswerkplaats minder worden geoefend.”

Munsters streeft er bovendien naar om het systeem van vier dagen werken en een dag naar school om te gooien. “Ik stel voor dat de leerlingen een aantal keren per jaar op cursus gaan. Waarbij ze bijvoorbeeld ’s morgens theorie krijgen en ’s middags het geleerde meteen in de praktijk gaan brengen. Dat zal de leerlingen meer aanspreken dan de manier waarop nu les wordt gegeven. Bovendien blijft er dan meer tijd over om bij de bedrijven die bij ons aangesloten zijn te werken.”

Er zijn plannen de Bouwopleiding Midden Brabant binnen enkele jaren uit te breiden met installatie- en electrotechniek. Waarschijnlijk komen ook daar ‘villa’s’ waar de leerlingen hun kennis in praktijk kunnen brengen.

Met de schildersvilla – een gebouwtje in een gebouw – kunnen alle aspecten uit de dagelijkse beroepspraktijk op een heel praktische manier onderricht worden.

In de werkplaats van van Schildersopleiding SPOS Midden Brabant wordt een ‘schildersvilla’ gebouwd waar leerlingschilders kunnen oefenen.

Reageer op dit artikel