nieuws

PvdA Amsterdam wil bundeling vergunningen

bouwbreed

Bij grote bouwprojecten moet de verstrekking van vergunningen anders worden georganiseerd.

Volgens de PvdA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad worden nu te veel relatief kleine besluiten achter elkaar genomen. De bijbehorende mogelijkheid tot vele bezwaarprocedures maakt het risico op vertraging te groot.

Volgens PvdA-raadslid A. Bijlsma moet de wet zodanig worden gewijzigd, dat in één besluit de meeste vergunningen worden verleend. De huidige regelgeving staat dat echter niet toe.

“Neem een spoorwegverbreding. Het besluit daarover neemt zo tien tot vijftien jaar in beslag. Zo is het onmogelijk tijdig de echt noodzakelijke infrastructuur te realiseren.” Volgens hem kan Nederland een voorbeeld nemen aan Frankrijk, waar op een snelle manier de aanleg van hogesnelheidslijnen mogelijk is.

Ter compensatie zou Bijlsma graag zien dat vooraf meer energie wordt gestoken in de planprocedure. “Ik denk dan aan een open-planproces. De gemeente moet niet meer een kant-en-klaar voorstel op tafel leggen, maar met veel meer betrokkenen bekijken wat het probleem is en welke oplossingen steun krijgen. Bestaat er voor zo’n plan op hoofdlijnen draagvlak in de samenleving, dan zal ook veel minder de neiging ontstaan bij de uitwerking tegen ieder detail te ageren.”

Bezinning op de praktijk van vergunningverlening is onderdeel van de discussie over de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Wethouder Dales wil de gemeentelijke bijdrage voor de metrolijn van met 136 miljoen euro opschroeven naar 317 miljoen euro. Daarover zal niet voor de zomer een definitief besluit vallen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels