nieuws

Provincies pakken vervuilde locaties gasfabrieken aan

bouwbreed

De provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel hebben een plan gemaakt voor de aanpak van 35 ernstig vervuilde gasfabriekterreinen in de regio.

In de periode tot en met 2015 moeten deze terreinen worden gesaneerd. Nu blokkeren ze nog vaak de uitvoering van nieuwe bouwplannen. De grootschalige opruimoperatie kost 135 miljoen euro.

De provincies zitten al jaren met de vuile gasfabrieklocaties in hun maag. Sinds de fabrieken tegen het eind van de jaren vijftig buiten gebruik werden gesteld door de komst van aardgas, is er vaak niets aan de bodems gedaan. De redenen daarvan zijn de hoge kosten en onduidelijkheid over de financiering ervan. De grond is vervuild met cyanideverbindingen, creosoot, pak’s en zware metalen. In Friesland stonden de fabrieken vaak aan het water, waardoor ook de waterbodems ernstig vervuild zijn geraakt.

Integraal

In 1998 sloegen de vier noordelijke provincies de handen ineen om tot een oplossing te komen. Het resultaat is een integraal programma voor de herontwikkeling van de 35 locaties. Kern is de locaties in drie fasen van vijf jaar op te schonen. Dat plan wordt eind deze maand aangeboden aan het ministerie van VROM met de vraag mee te betalen aan de kosten. Door de opbrengst van de grondverkoop denken partijen 64 miljoen euro te verkrijgen. Resteert een bedrag van 71 miljoen euro om tot een sluitende exploitatieopzet te komen.

Friesland dient eveneens een apart plan in voor de aanpak van de waterbodems bij de voormalige gasfabrieken. De verwachting is dat het ministerie in maart met een antwoord komt.

Reageer op dit artikel