nieuws

Producentenvertrouwen vertoont licht herstel

bouwbreed

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, heeft zich in december met bijna twee procentpunten hersteld en is uitgekomen op -4,0. Dat blijkt uit de Conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS.)

De orderpositie is in december ten opzichte van november iets verbeterd. Onvoldoende vraag blijft, net als in november, de belangrijkste oorzaak van de lagere productie. Voor het eerste kwartaal van 2002 verwachten de ondernemers nog nauwelijks een verdere daling van de bedrijvigheid.

In de timmerindustrie meldt 55 procent van de bedrijven dat in december de orderontvangst op peil is gebleven. Een maand eerder lag het niveau nog op 70 procent. De seizoengecorrigeerde index van de orderontvangst daalde tot -36. Bij bouwmaterialen, aardewerk en glasindustrie geeft de index -22 aan. Tweederde van de bedrijven beoordeelt de orderontvangst als stabiel.

Het niveau van de industriële voorraden eindproduct is in december voor de tweede achtereenvolgende maand afgenomen. De verkleining van de voorraden was ook af te leiden uit eerder deze maand gepubliceerde CBS-cijfers. Daaruit bleek dat het omzetvolume minder was gedaald dan het productievolume. Over het niveau van de voorraden zijn de ondernemers dan ook beter te spreken. De orderpositie van de Nederlandse industrie is in december iets verbeterd. Het indexcijfer van de orderpositie is in december uitgekomen op 93,5, tegen 92,8 in november (juni 2000=100). Desondanks blijven de ondernemers over de orderpositie onveranderd negatief gestemd.

Personeel

Evenals in het derde kwartaal van 2001, heeft in het vierde kwartaal 13 procent van de ondernemers productiebelemmeringen ondervonden als gevolg van onvoldoende vraag. Van productiebelemmeringen door personeelstekort is nauwelijks nog sprake. Per saldo 15 procent van de bedrijven zegt zelfs een daling van de personeelssterkte te verwachten.

De dalende productiecijfers hebben geleid tot een verdere daling van de bezettingsgraad van het machinepark tot 83,3 procent eind december 2001. Dat is de laagste waarde sinds maart 1994. De concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemers is naar hun oordeel in het afgelopen kwartaal op de binnenlandse markt enigszins verbeterd. Op de buitenlandse markt is de concurrentiepositie nauwelijks gewijzigd.

Reageer op dit artikel