nieuws

Persoonlijke begeleiding bevordert blijven allochtoon

bouwbreed Premium

Over twee dingen zijn de deelnemers aan het project Krachtig Ondernemen met Minderheden (.KOM) het eens: het is noodzakelijk dat het bedrijfsleven meer allochtonen binnenhaalt en als ze eenmaal binnen zijn, moeten ze binnen blijven.

Jobhoppen van bijvoorbeeld de bouw naar de horeca en vandaaruit naar de transportbranche is uit den boze. Hoe pak je dat aan?

Die hamvraag werd in alle toonaarden gesteld tijdens de bijeenkomst die voorafging aan het tekenen van een convenant door vertegenwoordigers van onder meer bouw, horeca en transport. Een duidelijk antwoord bleef echter uit.

“We moeten ons verdiepen in elkaars opvattingen en gedragingen”, opperde L.C. Brinkman, voorzitter van zowel de stuurgroep .KOM als van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). “Individueel gerichtte begeleiding werkt beter dan begeleiding die zich op een groep richt. Maar of het personeel voor een bepaalde bedrijfstak behouden blijft, is niet alleen afhankelijk van de conjunctuur, maar net zo goed van de opstelling van het bedrijfsleven.”

Minister W.A. Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pleitte eveneens voor persoonlijke begeleiding. Daarnaast stelde hij voor te bestuderen waarom de uitstroom van minderheden in bijvoorbeeld de beveiligingsbranche gering is terwijl die in andere bedrijfstakken zoals de bouw veel groter is.

Leren van fouten die in het verleden zijn gemaakt en nieuwe taktieken ontwikkelen om de instroom te bevorderen en jobhoppen tegen te gaan, luidde het advies van Sovov, de organisatie voor arbeidsmarktvraagstukken die de bijeenkomst organiseerde.

Reageer op dit artikel