nieuws

‘Pech’ achtervolgt aannemer bij aanleg parkeerterrein

bouwbreed

De ene na de andere tegenslag hebben het aannemingsmaatschappij De Vries en Van der Wiel uit Schagen moeilijk gemaakt om een terrein te saneren.

Het betreft een terrein ter grootte van tweehonderd parkeerplaatsen in Doesburg. Het werk had in november gereed moeten zijn, maar met een beetje geluk wordt dat nu februari.

Bodemvondsten, munitie, onverwacht grote hoeveelheden verontreiniging en machinepech waren de boosdoeners.

Doesburgs wethouder E. Roest schetst wat de sanering van het zogeheten Mauritsveld en de aangrenzende Looiersgracht zo complex maakte. “Ten eerste stond op het terrein vroeger de Superol-fabriek. Daar werden insectenbestrijdingsmiddelen en een bekend bacteriedodend tabletje om mee te gorgelen gemaakt. Daardoor zitten fosfor, arseen, DDT en oliezuur in de bodem, veel meer dan we dachten. Inmiddels zitten we op een diepte van 4,5 meter en nog is er geen einde aan de verontreiniging. Bovendien werd naast deze verwachte stoffen ook onverwacht veel asbest aangetroffen.”

Een andere factor die meer tijd in beslag nam dan gedacht, zijn alle bommen, granaten en andere projectielen in de bodem. Ze zijn afkomstig van een kazerne uit vroeger dagen. De machine die de munitie uit de bodem zeeft, begaf het tijdens het werk en het vervangende onderdeel moest in het buitenland worden besteld.

Vondst

Alsof De Vries & Van der Wiel nog zeeën van tijd had, kwam er plotseling een archeologische vondst boven water: een oude stadspoort en muurresten van een verdedigingsbouwwerk. Het archeologische onderzoek en de bureaucratische afhandeling eisten ook tijd op.

Met de gracht moest alles goed gaan, een adviesbureau had berekend hoeveel slib daaruit naar schatting moest worden verwijderd. Helaas voor aannemer, gemeente, provincie en waterschap bleek dat in de praktijk anderhalf keer zoveel slib moest worden verwijderd als was berekend.

Als gevolg van de vertraging van enkele maanden moet de gemeente wachten met het invoeren van betaald parkeren, loopt de aannemer het risico zijn opleverdatum te overschrijden en loopt de huur van de containers voor munitieopslag alsmaar op. Hoe groot de financiële schade echt is durft projectleider F. Verboom van de provincie Gelderland niet te zeggen. De aanneemsom ligt volgens wethouder E. Roest van Doesburg tussen de 11 en 22 miljoen euro.

Op termijn verrijst op het Mauritsveld een gebouw met de omvang en de stijl van de vroegere kazerne. Er zullen woningen, winkels, kantoren en tweehonderd parkeerplaatsen in komen, maar aan het stedenbouwkundig plan wordt nog gewerkt.

Reageer op dit artikel