nieuws

Nederland berispt over ‘grijze’ import

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil dat Nederland hardere maatregelen neemt tegen de toenemende import van niet-gecertificeerde grondverzet- en bouwmachines.

Europees Commissaris Fernandez Ruiz schrijft aan de Committee for European Construction Equipment CECE, dat Nederland al bijna twee jaar geleden is gevraagd scherper toe te zien op deze zogenoemde ‘grijze’ import. Maar tot nu toe zijn er in Nederland geen extra maatregelen genomen.

In Groot-Brittannië zijn naar aanleiding van dezelfde klachten wel acties ondernomen. Zo zijn onder meer alle importeurs van ‘grijs’ materieel aangeschreven en zijn de controles verscherpt.

Het VVD-kamerlid Blok heeft naar aanleiding van de brief van Fernandez Ruiz kamervragen gesteld. Hij wil weten welke maatregelen het Nederlandse kabinet gaat nemen. Hij verwijst naar de vragen, die zijn VVD-collega Klein Molekamp in februari 1998 stelde. Deze deed dat, omdat de branchevereniging van fabrikanten en handelaren in grondverzet- en bouwmaterieel BMWT zich – net als nu – zorgen maakte over de toenemende stroom van illegale machinerie. Het kabinet heeft daarna de Arbeidsinspectie blijkens de beantwoording “van de zorgen van de BMWTop de hoogte gebracht”.

De Europese Commissie vindt dat onvoldoende. In zijn brief schrijft Fernandez Ruiz, dat hij vooral verwacht dat Nederland een controlesysteem gaat opzetten tegen ‘grijze’ import van vooral uit Azië afkomstige machines op veilingen, zoals die onder meer in Vlissingen en Moerdijk worden gehouden.

Die Aziatische machines, in hoofdzaak graafmachines op rupsen, wijken dikwijls af van voor de Amerikaanse en Europese markt gefabriceerde machines op het gebied van veiligheid. In Europa operationele machines moeten zijn voorzien van een CE-markering, die garandeert dat de machine aan alle veiligheidseisen voldoet.

Reageer op dit artikel