nieuws

Namaakbrug houdt automobilisten in toom

bouwbreed

Een nepbrug bij wijze van alternatief voor een verkeersdrempel. De stroom aan klachten over de vele verschillende vormen van snelheidsbegrenzing leidde binnen de afdeling gemeentewerken van de Groningse gemeente Marum tot het voor Nederland unieke idee.

Volgens directeur J. Koopman van gemeentewerken heeft de nepbrug een psychologisch effect op de automobilist. “Er wordt juist ingespeeld op bermvrees en tegelijkertijd wordt het historisch dorpsgezicht in oude glorie hersteld”, benoemt Koopman de voordelen. “Ik verwacht er heel veel van.”

De eerste nepbrug van Nederland moet dit voorjaar verrijzen in deelgemeente De Wilp op de grens van Groningen en Friesland. Op de locatie aan de Wilpstervaart, waar vijftig jaar geleden nog een echte ophaalbrug over het water lag, moet het nieuwe bouwwerk voor het eerst verrijzen. “Je moet zo’n nepbrug als een veel natuurlijker alternatief voor een verkeersdrempel zien, want daar kleven toch een hoop nadelen aan”, zegt Koopman. “Je ziet als automobilist van ver die brug al liggen, je bent automatisch alert en mindert als vanzelf de snelheid. Dat heeft ook te maken met de vorm van de brug, want die is maar 4,25 meter breed en bovendien licht glooiend. ’s Nachts is hij goed verlicht.”

Aan de definitieve constructie van de brug wordt momenteel door drie aannemers gewerkt. De drie gegadigden moeten waarschijnlijk via een openbare aanbesteding gaan bepalen wie het werk uiteindelijk krijgt.

“Zo’n brug kost ruim 45.000 euro. We laten nu door die aannemers serieus bekijken of hij in serie kan worden gebouwd. Daar wordt het een stuk goedkoper van. Bovendien zijn er nog wel een paar locaties in dorpen binnen de gemeente Marum aan te wijzen waar ze heel goed kunnen worden geplaatst. Evenmin sluit ik uit dat we op dit gebied gaan samenwerken met omliggende gemeenten. Als je zo de kosten kunt drukken, is het een overweging gezamenlijk bestellingen te doen”, aldus Koopman.

Overlast

Met name de vele klachten van omwonenden over de tot nog toe gangbare verkeersdrempels hebben tot het bijzondere idee geleid.

Koopman: “Omwonenden klaagden vooral over lawaai, trillingen en geluidsoverlast. Tijdens inspraakavonden over de verkeerssituatie in de dorpen wordt heel vaak geroepen: leg maar een verkeersdrempel neer. Het is heel frustrerend en duur om die later vanwege overlast weer te moeten verwijderen. Daarom hebben we er eens een foto van vijftig jaar geleden bijgepakt. De Wilpstervaart was toen nog niet gedempt en er lag een brug over het water. In feite wordt de oude brug in ere hersteld, met dit verschil dat er geen water meer onder ligt.”

Klapperen

Ook aan bruggen kunnen uiteraard nadelen kleven. “Het brugdek kan klapperen of glad worden bij vorst”, zegt Koopman. “Daar hebben we in het ontwerp en de constructie dan ook rekening mee gehouden. Zo wordt het wegdek voorzien van profielplanken. Bovendien worden fietsers en voetgangers omgeleid. De brug is uitsluitend bedoeld voor automobilisten. De bestektekeningen zijn gereed en ik verwacht dat de gemeenteraad in april akkoord gaat met de realisatie van de eerste nepbrug van Nederland.”

De nepbrug is maar 4,25 meter breed en licht glooiend. De automobilist ziet hem al van verre liggen en mindert welhaast automatisch vaart.

‘Bekijken of serieproductie mogelijk is’

Reageer op dit artikel