nieuws

Munitieopslag TNO Ypenburg verhuist naar Cromstrijen

bouwbreed Premium

De vier munitiedepots van TNO in de Haagse wijk Ypenburg verhuizen zeer waarschijnlijk naar de gemeente Cromstrijen in de Hoeksche Waard. Het ministerie van VROM werkt op dit moment aan een overeenkomst tussen de betrokken partijen. In mei volgt een definitief besluit.

Naast de depots in Ypenburg zou ook het Prins Maurits Laboratorium naar Cromstrijen verkassen. De totale verplaatsing kan op zijn vroegst in 2005 rond zijn. De stilgelegde bouw van dure huizen in de bij de munitiedepots gelegen buurt Boswijk kan over enige tijd weer worden hervat.

Enkele jaren gelden ontstond beroering over de relatief kleine afstand van 600 meter tussen de villawijk en de munitiedepots. Een groenzone van 300 meter dient als plofzone. Door de vuurwerkramp in Enschede raakten de gemoederen verder verhit.

Vorig jaar bepaalde de Raad van State dat een minimum afstand van 800 meter was vereist en vernietigde het bestemmingsplan. Op sommige plekken begint de bebouwing al op 300 meter van het Defensieterrein. Ook de nabijgelegen 750 huizen van de wijk Morgenweide waren toen al opgeleverd. De naastgelegen 660 villa’s van Boswijk waren in een vergevorderd stadium. De bouw van de huizen kwamen door de uitspraak stil te liggen.

Minimum

Minister Pronk (VROM) eiste kort daarna dat de voorraden munitie tot een minimum beperkt zouden worden en wilde dat TNOop termijn zijn deuren daar zou sluiten. TNO zag geen reden te vertrekken en vond dat het bestemmingsplan van de gemeente niet deugde. Daarin werd te weinig rekening gehouden met het laboratorium, dat er al veel langer is gevestigd. Sterker nog, voor de bouw van de woningen op Ypenburg zijn de depots verplaatst van het midden naar de rand van de nieuwe wijk.

Het Prins Maurits Laboratorium, waar 340 mensen werken, zal herrijzen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, een afgesloten particulier agrarisch terrein. Voor de TNO-vestiging is ruim 100 hectare nodig, waarvan 3 hectare zal worden bebouwd. De rest wordt natuurgebied, zodat de veiligheidsbuffer is gegarandeerd.

Om problemen tot de verhuisdatum te voorkomen, zal TNO de voorraden munitie in Ypenburg verder afbouwen. Door die maatregel kan de bouw van huizen doorgaan.

TNO benadrukt dat het niet vrijwillig vertrekt. “We zijn vriendelijk doch dringend verzocht te verhuizen”, aldus een woordvoerder. “Wij zien geen problemen op het gebied van de veiligheid.”

Het is nog onduidelijk wie opdraait voor de honderden miljoenen euro’s die de verhuizing gaat kosten. Ook over het precieze bedrag doen de partijen geen uitspraken. TNO gaat er vanuit dat de overheid een aanzienlijk deel voor haar rekening zal nemen.

Reageer op dit artikel