nieuws

Miljoeneneis van tuinders tegen hoogheemraadschap

bouwbreed

Honderdveertig tuinders in het Westland die eind september werden gedupeerd door wateroverlast, willen van het Hoogheemraadschap Delfland 18 miljoen euro schadevergoeding. Dit zegt hun advocaat mr P. Duijsens.

De raadsman begint namens de tuinders voor de rechtbank in Den Haag een civiele procedure tegen het hoogheemraadschap.

De hoogte van de schadeloosstelling komt overeen met het schadebedrag dat tuindersorganisatie WLTO-Westland heeft berekend. Het gaat onder meer om directe kosten en waardevermindering van de aangetaste gewassen als gevolg van de wateroverlast.

Direct de overlast lieten de tuinders al weten dat ze de lasten niet zelf zouden kunnen dragen. Het was de derde keer in drie jaar tijd dat het tuinbouwgebied te maken kreeg met ernstige problemen door hoogwater. Kabinet en Tweede Kamer wilden geen geld beschikbaar stellen. Na beraad bleek er geen draagvlak voor juridische stappen richting het Rijk. Daarop werd de civiele procedure tegen het hoogheemraadschap voorbereid.

Meer dan 160 tuinders hebben schade geleden. Het water zette ruim 80 hectare glas in het Westland onder water en 20 hectare ten zuiden van het Westland. Sommige bedrijven hebben volgens WLTO-Westland voor meer dan een miljoen gulden schade geleden.

Mr Duijsens verwacht dat de zaak in de tweede of derde week van januari kan worden behandeld. De tuinders en hun raadsman denken in de civiele procedure te kunnen aantonen dat het hoogheemraadschap aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade.

Het Hoogheemraadschap Delfland kon maandag inhoudelijk nog weinig zeggen over de kwestie, aangezien het de dagvaarding nog niet had ontvangen.

“Het is voor ons geen verrassing dat de tuinders deze stap zetten”‘, laat een woordvoerster weten. “Het was al langer bekend dat zij deze stap overwogen. We zullen het proces op de voet volgen.”

Reageer op dit artikel