nieuws

Meer variatie en duurdere woningen in Gorinchem

bouwbreed

Gorkum staat aan de vooravond van een grootscheepse vernieuwing van naoorlogse wijken. Dankzij het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt per wijk een structuurplan gemaakt. Een aantal wijken is volgens medewerker R. Oostenga van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan het vergrijzen. De gemeente wil deze monocultuur doorbreken door meer gedifferentieerde woningtypen te ontwikkelen. Daarnaast dient de voormalige Zuid-Hollandse vestingstad meer koopwoningen te bouwen. Want dat aantal ligt onder het landelijk gemiddelde.

“We willen het woonklimaat voor zowel starters als senioren verbeteren”, stelt Oostenga. “In de naoorlogse wijken van Gorkum staat veel midden- en hoogbouw. Een aantal van deze complexen zal worden gesloopt om plaats te maken voor gevarieerder woningbouw. Per wijk zullen we in overleg met bewoners een structuurplan maken.”

Mollenburg is op dit moment het enige actuele inbreidingsplan. Zestig tot tachtig woningen worden op het huidige sportpark gebouwd. Gezien de relatief grote oppervlakte van 8.,8 hectare is er ruimte genoeg voor vrije-sectorwoningen. Mollenburg wordt een wijk voor de hogere prijsklasse. De gemeente Gorkum heeft als doel meer hogere inkomensgroepen naar de stad toe te trekken. De toekomstige bewoners van Mollenburg krijgen een belangrijke stem in het ontwerp van hun woning. “Vijf projectontwikkelaars worden benaderd om een planvisie te maken. In maart van dit jaar gaan de projectontwikkelaars in gesprek met omwonenden van Mollenburg om de visie door te nemen. Samen met een aantal architecten zullen de toekomstige bewoners hun woning ontwerpen.”

Voorts vinden in de binnenstad enkele individuele bouwprojecten plaats. Op de plek van verpleeghuis ’t Nieuwe Gasthuis in het historisch gedeelte verrijst over enkele jaren een appartementencomplex. Het verpleeghuis verhuist naar een nieuwbouw bij het Beatrix-ziekenhuis. Zeven projectontwikkelaars hebben hun visie losgelaten op deze markante plek. De zogeheten Eurowoningen hebben als opvallende elementen een woontoren met een grote openbare ruimte. De relatie met de historische omgeving dient als uitgangspunt.

Verder zal het gymnasium Camphusianum een nieuw gebouw realiseren voor zijn 450 leerlingen. Vermoedelijk aan de Voermanstraat of Lange Slagenstraat zal het schoolgebouw een plek krijgen. Er wordt een koppeling gemaakt met seniorenwoningen. In de nieuwbouw komen bovendien een internetcafé en mediatheek.

Enige uitbreiding van Gorkum is mogelijk aan de oostkant, tussen de kern Dalem en de rivier Merwede. Laag Dalem-Zuid wordt een wijk met 225 woningen, waarvan 110 vrijstaande woningen. Circa dertig kavels worden vrij uitgegeven. Ten noordoosten van deze wijk zullen vanaf 2005 circa 1500 woningen worden gebouwd. Deze wijk krijgt de naam Hoog Dalem. De inrichting van beide wijken zullen een directe relatie krijgen met het omliggende rivierengebied.

Reageer op dit artikel