nieuws

Kern van activiteiten CUR blijft civiele techniek

bouwbreed

De civiele techniek blijft de kern van de CUR, vijftig jaar geleden begonnen als ‘Commissie voor Uitvoering van Research’ van de Betonvereniging. Dat verzekerde directeur prof. ir. Jan Stuip op een persbijeenkomst in het Werkteater in Amsterdam.

Maar de aanpak verandert voor de komende vijf jaar. De naam CUR is vervangen door CUR.NET en de nadruk komt te liggen op de netwerkfunctie met de in 1985 opgerichte Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving als ‘stamorganisatie’.

Het netwerk bestaat uit circa 3000 specialisten op het gebied van bodem, water, ruimte en bouwen. Zij komen uit de alpha-, bèta- en gammawetenschappen en werken samen in platforms, werkgroepen, clusters en commissies. CUR.NET fungeert daarbij als intermediair tussen de wensen en vragen van de maatschappij en de technische kennis om aan die wensen tegemoet te komen en de vragen te beantwoorden. Stuip omschreef het verbindende vermogen van CUR.NET tussen al die experts als ‘delta-competentie’.

De specialisten zijn afkomstig uit de overheid, onderwijs- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. In drie gevallen (COB, Habiforum en SKB) wordt mede gewerkt met overheidsgeld uit het Fonds Economische Structuurversterking in het kader van de ICES/KIS programma’s.

CUR.NET betekent niet alleen samenwerking maar beweegt zich ook in een spanningsveld. Aan de ene kant staat bijvoorbeeld de Stichting CUR ‘op armlengte van de overheid’ met als doel de integratie van onderzoek en voorschriften in de bouwsector. Aan de andere kant zet bijvoorbeeld Habiforum zich sterk af tegen de beperkende werking van overheidsregels die meervoudig ruimtegebruik bemoeilijken.

Partners CUR.NET

CUR

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

CUR-Beton

Onderzoek en ontwikkeling voor ‘beton op maat’

COB

Centrum Ondergronds Bouwen

Habiforum

Expertisenetwerk meervoudig ruimtegebruik

SKB

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht bodem

CIM

Centrum Immobilisatie

Constructable

Innovatie-agenda en -monitoring voor de bouwsector

Geonet

Platform voor interactief geotechnisch Nederland

PBV

Plan Bodembeschermende Voorzieningen

Risman

Risicomanagement en risico-analyse voor projecten

SIKB

Infrastructuur en kwaliteitsborging bodembeheer

VISI

Voorwaarden voor Invoeren van Standaardisatie ICT in de gww-sector

Water-front

Forum voor Research en Ontwikkeling van Natuur en Techniek in relatie tot de waterbouw.

Reageer op dit artikel