nieuws

Italië geeft infrastructuur impuls

bouwbreed Premium

De komende tien jaar staat Italië maar liefst negentien grote infrastructuurprojecten te wachten. Deze zijn allemaal wettelijk zijn goedgekeurd. Het meest spraakmakend is de definitieve goedkeuring van regeringswege voor de aanleg voor de brug tussen Calabrië en Sicilië.

Deze wordt met een overspanning van ruim 5 kilometer de grootste spoor- annex verkeersbrug ter wereld. De bouw staat gepland van 2005 tot 2012, met een werkgelegenheid voor 14.000 personen en een voorlopige kostenraming van circa 5 miljard euro.

Bij elkaar is voor alle infrastructurele plannen een bedrag 125 miljard euro gereserveerd voor de komende tien jaar.

Het totale pakket aan openbare werken, dat onlangs door minister Lunardi (transport en openbare werken) werd gepresenteerd, omvat als belangrijkste nationale bouwprojecten:

– Verbetering van de tunnels annex grensovergangen bij Fréjus, Simplon en de Brenner.

– Voortgang van de aanleg van het hogesnelheidsspoor, zowel van Zuid naar Noord als van West naar Oost. De eerste prioriteit ligt bij de tunnels.

– Aanpak van de snelwegverbinding tussen Brescia en Bergamo.

– De ondergrondse verkeersdoorgang bij Venetië-Mestre.

– Aanleg van een nieuwe weg tussen Ravenna en Venetië.

– Verbreding snelweg aan de westkust (Cecina-Cittavecchia). Hiermee ontstaat een tweede hoofdroute van Noord-Italië naar Rome.

– Verbetering van alle transportroutes rondom Rome, Napels en Bari.

– Vervolmaking van de snelweg in de voet van de Laars tussen Salerno en Reggio.

Met de toezegging van dergelijke grote infrastructurele werken zet het kabinet Berlusconi de plannen van de vorige regering in een versneld tempo voort. Opmerkelijk is de evenwichtige verdeling tussen spoor- en wegverbindingen en tussen de aanpak van knelpunten rond grote steden en de doorgaande routes.

Zuiden

Ook staat duidelijker dan ooit het doel voorop om het armere Zuiden directer met het rijkere Noorden te verbinden. Volgens minister Lunardi betekent de verbetering van alle vormen van transport een voorwaarde voor de economische groei van het land. Bovendien wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor 1,2 miljoen mensen.

Met 150 op de snelweg

Grote weerstand ondervindt minister Lunardi tegen zijn plannen om de maximumsnelheid op snelwegen te verhogen tot 150 kilometer per uur. Die zou moeten gelden op de gedeelten die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen.

Lunardi verdedigt zijn opinie als volgt: “Te hard rijden, bij helder zicht, blijkt in 16 procent van de gevallen de oorzaak van ongelukken. Zelden wordt echter het omgekeerde genoemd: ongelukken die in de hand gewerkt zijn door ongelijkmatige snelheiden en irritatie omdat de bestuurders niet voldoende vaart kunnen maken.”

Jaarlijks vallen er bijna zevenduizend doden in het Italiaanse verkeer. De verruiming van de maximumsnelheid staat haaks op het uitgangspunt van Brussel, waarbij in alle landen van de Europese Unie gestreefd wordt naar 120 kilometer als limiet.

Reageer op dit artikel