nieuws

Isoleren niet alleen goed voor producent

bouwbreed

De gasprijs gaat alleen maar omhoog en niet alleen door de stijgende ecobelasting. De besparing die isolatie oplevert kan behoorlijk oplopen. Isoleren heeft dus zin, maar heeft consequenties voor de bouwmethode en ook voor de bouwkosten. Sommige marktpartijen zien de toenemende druk om te isoleren als een kans en sommige als een bedreiging. Maar om de energie- en milieudoelstellingen te halen, is een integrale aanpak noodzakelijk.

Dat zegt ir. C.J.G. Hamans van externe betrekkingen en public affairs bij Rockwool, naar aanleiding van de constatering dat de groeimarkt voor isolatiemateriaal in de nieuwbouw afneemt. De Nederlandse woningmarkt is volgens hem nog steeds een aanbiedersmarkt en geen consumentenmarkt. “Vergeleken met de automarkt is het aantal wensen dat een consument kan hebben bij de aankoop van een woning beperkt. Je kan bijvoorbeeld wel kiezen voor een keuken van twintig duizend euro, maar extra isolatie lijkt niet mogelijk. Daarnaast valt niet te pochen met een goed geïsoleerd huis en wel met een luxe keuken.”

Aan de andere kant ligt het wel erg voor de hand dat Hamans uit het oogpunt van Rockwool meer isolatie wil. Een strengere isolatie-eis zou hem dan ook niet slecht uitkomen. “Dat is natuurlijk zo, maar het is niet alleen de wens van de industrie. Los van Kyoto en het bedrijfsbelang, is het ook van belang voor iedere beheerder van onroerend goed om te isoleren.”

Bordje

Hamans beschrijft de situatie waarin het mogelijk moet zijn wanneer iemand verhuist de woning verplicht wordt aangepakt. Een voorstel voor een nieuwe Europese energie richtlijn voor gebouwen noemt diezelfde verplichtingen voor verbetering van de energieprestatie. “Onmiddellijk het dak en de vloer isoleren, de spouw volblazen of de gevel aan de buitenzijde isoleren. Hang dan van mijn part een bordje aan de gevel, zoals dat met de ‘minergie-regeling’ in Zwitserland al het geval is en dat aangeeft hoe groot het energieverbruik van de woning is. Je zult vervolgens zien dat goed geïsoleerde woningen beter in de markt liggen dan niet of slecht geïsoleerde woningen.”

Een combinatie met alternatieve energie ziet Hamans ook zitten. “Met isolatie beperk je het verlies van warmte. Is het verlies gedaald dan wordt het interessant om te bekijken welke duurzame energie is aan te boren. Als je nog maar weinig ‘aan te zuiveren’ hebt, heb je mogelijk vaak al met pv-panelen of een warmtepomp voldoende capaciteit.”

Volgens Hamans wil de overheid wel maar durft ze een geforceerde snelle verlaging van de EPC niet aan. “Het draagvlak en de acceptatie zijn nog niet breed aanwezig. Het is ook een kwestie van tijd. Als je de daling van de EPC over de laatste jaren bekijkt, zie je natuurlijk wel een gestage verbetering. En bijgevolg zien we ook het isolatiepakket dikker worden.”

De markt geeft wel aan meer te willen isoleren. Anderzijds zegt Hamans dat veel aannemers niet staan te trappelen om een woning met een Rc=5 te bouwen. “We hebben berekend dat de bouwkosten van een dergelijk huis niet echt veel hoger komen te liggen. In de calculatie zijn alle gevolgen van die extra isolatie en andere comfort verhogende maatregelen meegenomen. Maar er zijn kennelijk meer vooroordelen en opvattingen beschikbaar dan goed onderbouwde gegevens. Een aangeboden meerprijs voor een isolatieniveau strookt niet met de kostencalculaties van gerenommeerde bureaus.”

Rendabel

In opdracht van Rockwool zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven in het door bureau Nieman en INBO opgestelde rapport. “Ondanks de meerkosten ten gevolge van onder meer bredere funderingen, zien woningbouwverenigingen overigens wel in dat isolatie rendabel is door de toename van comfort en betere verkoopbaarheid van appartementen. Bovendien hebben we dat ook nog milieutechnisch onderbouwd.”

Ondanks de goede initiatieven zijn we er nog niet. “Zoals het er nu voorstaat, halen we onze CO2-doelstellingen niet. In de bouw tref je verscheidene bottlenecks aan onder andere op het gebied van de kwaliteit. Wat betreft de uitvoering zal een aannemer scherp moeten toezien op bijvoorbeeld kierdichting, koudebruggen en het aansluiten van PU-isolatie op een vlak binnenspouwblad. Technisch kan de spouwbreedte groeien tot vierentwintig centimeter. Andere belangengroepen schrikken van die breedte. Een beter geïsoleerde woning wordt als een bedreiging van andere marktposities gezien. We komen in ieder geval niet verder als de ene marktpartij twijfelt aan de noodzaak van tien centimeter dikke bakstenen en de andere dikkere isolatie niet ziet zitten.”

Samenvattend ziet Hamans kansen en bedreigingen voor de bouw. Alleen een integrale aanpak van de knelpunten resulteert in duurzame bouw. Uiteindelijk gaat het er ook om de energie- en milieudoelstellingen te halen. Hamans hoopt er niet alleen op, hij twijfelt er eigenlijk niet aan dat de koek dikker en beter wordt.

De meerkosten per woning blijven ook bij zware isolatie beperkt.

Reageer op dit artikel