nieuws

Inspectie VROM beperkt zich tot controleren regels

bouwbreed

De drie inspecties milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van VROM zijn sinds 1 januari samengevoegd tot één inspectie met zevenhonderd mensen. De dienst gaat zich alleen nog maar bezighouden met het handhaven van regels. Commissaris van de koningin E. Nijpels waarschuwt dat daarmee veel flexibiliteit verloren gaat.

Nijpels uitte zijn kritiek op de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Friesland. De inspecteurs bemoeiden zich tot nu toe ook vaak met de uitwerking van beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau. Minister Pronk heeft daar een streep door gezet en vindt dat de inspectie zich moet beperken tot controle. De vroegere beleidsmatige taken zijn inmiddels overgedragen aan de beleidsdirecties van het ministerie en komen daarmee op veel grotere afstand van de provinciale en gemeentelijke werkvloer.

De inspectie staat onder leiding van inspecteur-generaal Wolters en heeft vijf regiokantoren met ieder één regionaal inspecteur aan het hoofd. Daarnaast beschikt de inspectie over een eigen opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) voor zeer zware delicten.

Slakken

In totaal telt de nieuwe inspectie ongeveer zevenhonderd medewerkers, een aantal dat de afgelopen jaren fors is opgelopen. Het is de bedoeling dat de inspecteurs veel meer ter plekke gaan kijken en hun controle niet meer vooraf aankondigen. Tot nu toe lag de nadruk vaak op het controleren van de benodigde papieren.

Zo onderzoekt de inspectie momenteel bijvoorbeeld de verontreinigde avi-slakken die zijn gebruikt bij de aanleg van de HSL-Zuid. Maar ze houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met twee illegaal gebouwde villa’s in het buitengebied van Valkenswaard.

Fractie

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer van twee jaar geleden bleek dat de inspectie maar een fractie controleert van de tweeduizend bestemmingsplannen en dertienduizend andere procedures – veelal artikel 19 – die jaarlijks passeren. Het ministerie hoopt de komende jaren veel meer te controleren. Zo worden alle gemeentelijke diensten van bouw- en woningtoezicht doorgelicht.

Bovendien gaat de inspectie strenger toetsen op te actualiseren streek- en bestemmingsplannen in relatie tot het Rijksbeleid. Om bestemmingsplannen beter te kunnen controleren, wil het ministerie stimuleren dat gemeenten met digitale plannen werken. Het Rijk hoopt nog steeds dat in 2005 ongeveer 70 procent van de gemeenten de computer gebruikt voor bestemmingsplannen.

De inspectie legt bij bouwregelgeving de nadruk op controle van veiligheid en gezondheid. Het aantal controles bij gemeenten is de afgelopen jaren fors gestegen van vijftig in 2000 naar honderd vorig jaar. Daarnaast komt er extra aandacht voor gezondheidsbedreigende stoffen als asbest en bronnen voor legionallabesmetting.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels