nieuws

IG Bau wil 4,5 procent erbij en gelijkheid Oost en West

bouwbreed Premium

De Duitse vakbond IG Bau stelt een salariseis van 4,5 procent. De nadrukkelijke wens is bovendien te komen tot minimumlonen die zowel in de oude als nieuwe deelstaten gelden.

IG Bau beargumenteert de salarisstijging met een reactie op de dit jaar te verwachten prijsstijging van 2 procent en de veronderstelde productiviteitsstijging van 2,5 procent.

De loonsverhoging wordt noodzakelijk geacht om niet achterop te raken bij de ontwikkelingen elders. “We willen ondanks de moeilijke economische situatie de bouwvakkers niet afkoppelen van de noodzakelijke inkomensstijgingen. Duitsland raakt mede achterop omdat de lonen afgelopen twee jaar te weinig gestegen zijn”, aldus vice-voorzitter E. Laux van IG Bau.

Volgens de vakbondsman wordt de stellingname in werkgeverskring dat een bescheiden loonontwikkeling arbeidsplaatsen veilig stelt, pijnlijk door de werkelijkheid weerlegd. “Uitgerekend in het jaar dat we met 1,6 procent de geringste loonstijging sinds jaren hadden, daalt het aantal banen met het negatieve record van honderdduizend.”

Om de strijd tegen zwartwerk en illegale arbeid aan te scherpen, eist IG Bau versneld de invoer van een bouwkaart waarmee mensen op de bouwplaats zich moeten kunnen identificeren. “Vertrouwen is goed, controle is beter. De branche moet zichzelf aan de eigen haren uit het moeras trekken”, aldus Laux.

Wedloop

Het voortbestaan van verschillende cao-tarieven in het oosten en westen van het land leidt volgens de vakbond toenemend tot oneerlijke concurrentie. IG Bau wenst een nieuw cao-stelsel dat een einde maakt aan zowel binnenlandse als internationale praktijken van prijsdumping. Laux: ” We moeten in Europa af van de wedloop om de goedkoopste voorwaarden.”

Reageer op dit artikel