nieuws

Ierse bouw verwacht lagere productie

bouwbreed Premium

De Ierse bouwsector is pessimistisch gestemd. De Construction Industry Federation in Dublin verwacht dat de productie in de totale sector industrie dit jaar met 3 procent zal dalen. In de bouw zelf doet zich een nog scherpere daling voor, waardoor zeker tienduizend banen verloren kunnen gaan.

In 2001 was er nog een bescheiden groei van 2 procent, maar in de jaren daarvoor namen de bouwactiviteiten in Ierland jaarlijks met 10 procent of meer toe.

Een sterke afname van de commerciële bouw wordt nog enigszins gecompenseerd doordat de overheid veel investeert in infrastructuur en gebouwen.

De CIF vreest echter dat ook hier problemen ontstaan door vertragingen tijdens de ontwerpfase en bij het verlenen van de vergunningen. Bovendien dreigt een financieringskloof in het Nationaal Ontwikkelingsplan.

“Alleen als we erin slagen de infrastructuur tijdig op peil te brengen, kan ons land meeprofiteren als de internationale economie weer opleeft.” aldus L. Kellerher, algemeen directeur van de CIF.

Achter

Volgens hem loopt Ierland op het gebied van wegen, spoorlijnen en telecommunicatie nog steeds sterk achter bij andere Westerse landen.

De CIF vertegenwoordigt drieduizend ondernemingen in alle sectoren van de bouw.

De minister voor openbare werken, Dempsey, vindt de CIF echter “veel te pessimistisch en onrealistisch”. Hij noemt onder meer het recordaantal nieuwe woningen in 2001 en het hoge investeringsniveau in wegen.

In 2002 zal 958 miljoen euro aan wegen en spoorwerken worden gespendeerd, bijna 5 procent meer dan in het afgelopen jaar. Daarnaast is nog eens 3 miljard euro gereserveerd voor waterzuivering, waterleidingen en dergelijke werken.

Reageer op dit artikel