nieuws

Huisvesting ouderen laat te wensen over

bouwbreed Premium

Tussen nu en 2006 moet de huisvesting voor ouderen sterk zijn verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente en woningcorporaties naar de huisvesting van Utrechtse ouderen.

De knelpunten in de huisvesting openbaren zich vooral in de falende kwaliteitseisen en wensen van (toekomstige) ouderen. Er zijn te weinig zelfstandige woningen die geschikt zijn voor zorgverlening aan huis. Daarnaast groeit de groep ouderen die op zoek is naar een duurdere koop- of huurwoning. Overigens zal volgens het onderzoek de vraag naar specifieke ouderenwoningen tussen nu en 2015 aanzienlijk dalen. Oorzaken van deze verwachte daling vormen de bouw van ouderenwoningen in Leidsche Rijn en de veranderende leeftijdsopbouw van de Utrechtse ouderenbevolking. De groep van 55 tot 64 jaar neemt toe, terwijl het aantal 75-plussers zal dalen. Daarmee wijkt Utrecht af van de landelijke ontwikkeling die wijst op een sterke groei van het aandeel 75-plussers. Hoewel de vraag naar ouderenwoningen zal dalen, bestaat nu een tekort aan geschikte woningen in de stad Utrecht

Zo blijkt dat er jaarlijks achthonderd tot negenhonderd meer ouderen uit de stad vertrekken dan er binnenkomen. Eenderde van de ouderen (ongeveer 20 procent van alle Utrechtse 55-plussers) zoekt een woning in de regio. Ook gezondheid en ontevredenheid over de wijk blijken redenen om te verhuizen.

Het onderzoek ouderenhuisvesting fungeert als basis voor een breed actieprogramma.

Reageer op dit artikel