nieuws

Groene visie voor Brabant en Zeeland

bouwbreed Premium

In het Deltagebied tussen Goes en Roosendaal moeten meer groene verbindingen komen. De getijdenwerking moet worden hersteld en de gemeenten moeten er in hun bestemmingsplannen voor zorgen dat verdere aantasting van het landschap een halt toe wordt geroepen.

Deze visie, genaamd ZeeBra, presenteerde drie milieuverenigingen in Bergen op Zoom. ZeeBra is het groene antwoord van Benegora, de Zeeuwse Milieufederatie en de Brabantse Milieufederatie op de plannen voor goederenvervoer, kassenbouw, nieuwe autowegen, baggeren van de Westerschelde, windturbines en stadsuitbreidingen. De gezamenlijke milieuverenigingen zien het Deltagebied als een groen-blauwe oase van rust en ruimte, waarop men zuinig moet zijn en waarvan de kwaliteit versterkt dient te worden. De organisaties willen de natuurgebieden weer een kans te geven. Ze pleiten daarom voor groene verbindingen, zoals de aanleg van ecoducten, en voor het herstel van oude watersystemen als kreken en beken. Ook maken ze zich ernstig zorgen over de verslechtering van de waterkwaliteit, met name in het Krammer-Volkerak en in het Zoommeer. Door de getijdenwerking terug te brengen zou er weer een goede doorstroming komen. Daarnaast vinden de organisaties een open verbinding tussen Ooster- en Westerschelde een onderzoek waard.

Reageer op dit artikel