nieuws

Grindwinners Grensmaas moeten wachten

bouwbreed

De vergunningen voor het winnen van grind in het gebied van de Grensmaas in Limburg mogen op dit moment nog niet worden verleend. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. De besluitvorming over het project is nog niet afgerond. De verwachting is dat het kabinet deze maand een besluit neemt.

Grensmaas BV heeft geprobeerd de beslissing van de provincie Limburg om de vergunningen te weigeren terug te draaien. Het betreft vergunningen voor het winnen van grind op de locaties Haertelstein, Borgharen, Itterseweert, Koeweide, Triërveld en Vissersweert. Limburg heeft de vergunningen geweigerd, omdat het ervan uitgaat dat met het verlenen van de vergunningen niet langer is gewaarborgd dat het Grensmaasproject integraal kan worden uitgevoerd. Bovendien is nog niet vastgesteld of de grindwinning op de zes locaties planologisch aanvaardbaar is, aldus de provincie. Het Grensmaasproject heeft tot doel het gebied tussen Maastricht en Roosteren te beschermen tegen hoogwater. Tevens is aandacht voor natuurontwikkeling en delfstoffenwinning.

Grindonderneming Grensmaas stelt dat door een weigering van de vergunningen de continuïteit van zowel de landelijke grindvoorziening als van de onderneming zelf in gevaar komt.

De Raad van State gaat er vanuit dat het Grensmaasproject budgettair neutraal moet worden uitgevoerd. Winstgevende locaties moeten daarbij de ontgronding van verliesgevende locaties mogelijk maken.

Alle zes locaties waarvoor Grensmaas BV vergunning heeft gevraagd zijn echter winstgevend, concludeert de Raad van State. Daarom is het aannemelijk dat met het verlenen van de vergunningen de financiële uitvoerbaarheid van het project in gevaar komt.

Onder deze omstandigheden is het redelijk dat de provincie de belangen van Grensmaas BV ondergeschikt heeft gemaakt aan de belangen van het Grensmaasproject, namelijk het verhogen van de veiligheid voor de burgers. Bovendien, stelt de Raad van State, is de grindwinning in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. De vergunningen zijn derhalve terecht geweigerd, aldus de Raad van State.

Reageer op dit artikel