nieuws

Gelderland komt hopeloos geld tekort voor monumenten

bouwbreed Premium

Er is de komende jaren veel te weinig geld beschikbaar voor de restauratie van de Gelderse monumenten. Het aantal kastelen, landhuizen en boerderijen dat een opknapbeurt nodig heeft, zal meer dan verdubbelen. Het toegekende budget wordt echter slechts met 50 procent verhoogd. Gelderland luidt de noodklok.

Uit het provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2002-2007 blijkt dat de fondsen voor deze periode ‘volstrekt onvoldoende’ zijn. De provincie maakt in het rapport onderscheid tussen drie categorieën. Dit zijn ‘kerken’, ‘woonhuizen en boerderijen’ en ‘overige monumenten’ (waaronder kastelen, landhuizen en molens).

Het Rijk biedt de mogelijkheid de helft van het budget van één van deze categorieën over te hevelen naar een andere. Voor Gelderland is dit geen optie omdat sprake is van een algeheel tekort. Zo is de komende vijf jaar ruim acht miljoen euro nodig voor de restauratie van monumentale boerderijen en woningen alleen al, terwijl jaarlijks een miljoen euro subsidie wordt toegekend.

Gelderland kent momenteel een groot aantal monumenten die zeer dringend aan restauratie toe zijn. In veel gevallen kan niet langer worden gewacht met een opknapbeurt omdat de ‘gevolgschade soms niet meer in verhouding staat met de kosten van de daadwerkelijke restauratie’.

Om toch met een aantal projecten te kunnen beginnen, wordt al een deel van het budget voor de jaren 2008 en 2009 gereserveerd.

Reageer op dit artikel