nieuws

Gebruik kunststof voor bruggen veelbelovend

bouwbreed

Zijn vezelversterkte polymeren (FRP’s) geschikt voor de afdekking of zelfs hele constructie van bruggen? Die vraag wordt onderzocht door het Britse Transport Research Laboratorium. Daarbij wordt een met polymeren versterkt wegdek onderworpen aan langdurige belastingproeven met ladingen die te vergelijken zijn met het zware wegverkeer.

Het Highway Agency, dat het onderzoek laat uitvoeren, is enthousiast over de eerste resultaten. Projectleider Ben Sadka: “Er lijken interessante mogelijkheden om beton of staal in het wegdek op bruggen in ieder geval voor een deel te vervangen door kunststof. Uit kostenoogpunt is het een aantrekkelijk alternatief voor beton of staal. Het is lichter, zeker net zo sterk en veel beter bestand tegen de aanslag van vervuiling en vooral van het zout dat we in de winter strooien. Deze kunststof heeft zijn nut al lang bewezen in de ruimtevaart en de autosector, we kijken nu wat we er bij bruggen op een verantwoorde wijze mee zouden kunnen.”

Het agentschap wil op basis van het onderzoek uiteindelijk normen en richtlijnen opstellen waarmee ontwerpers die kunststof willen toepassen aan de slag kunnen.

Lyndell Couts van de Highway Agency denkt niet dat er binnen afzienbare tijd hele bruggen van plastic verschijnen. “Voorlopig kijken we alleen naar toepassing in het eigenlijke wegdek, niet alleen voor nieuwe bruggen maar ook voor onderhoud of versterking van oudere bruggen die de toenemende last van het verkeer niet meer aan kunnen. Een interessante invalshoek is dat de werkzaamheden met dit materiaal waarschijnlijk sneller uitgevoerd kunnen worden, zodat de overlast voor het verkeer beperkt kan blijven. Hebben we eenmaal op dit terrein goede ervaringen, dan is het zeker uit te breiden naar andere onderdelen van de hele brugconstructie. Met name bij bruggen met grote overspanningen is het van belang het eigen gewicht zo veel mogelijk terug te dringen en kunststof biedt dan goede mogelijkheden.”

Reageer op dit artikel