nieuws

Extra woningen in Gilze en Rijen

bouwbreed Premium

De gemeente Gilze en Rijen mag de komende drie jaar 211 extra woningen bouwen naast het al toegekende contingent. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dat besloten na een analyse van de situatie omtrent de voormalige leerlooierijen binnen de gemeentegrenzen.

Volgens de provincie is het van groot maatschappelijk belang dat de vervallen fabrieksterreinen zo snel mogelijk worden aangepakt. “Het is momenteel een complete chaos op die terreinen. Het gaat om locaties binnen de bebouwde kom, dus moet er snel een oplossing komen. Niet alleen het aanzicht van Gilze en Rijen, maar ook de milieuaspecten spelen hierbij een belangrijke rol”, aldus woordvoerder A. Rijnen van de provincie.

De toekenning van extra woningen is opvallend, omdat de kleinere gemeenten in Brabant al jaren tevergeefs om ruimere woningbouwmogelijkheden vragen bij de provincie. GS benadrukt dan ook het incidentele karakter van de geplande inbreiding. Provinciale Staten moeten op 22 februari nog akkoord gaan met het voorstel van GS.

Reageer op dit artikel