nieuws

Extra subsidie voor energiebesparing

bouwbreed Premium

De bouw krijgt 17,6 miljoen euro ter bestrijding van de broeikasgassen. Staatssecretaris Remkes van VROM stelt het geld beschikbaar om een aanzet te geven tot terugdringing van de uitstoot in de bebouwde omgeving. Vanaf 2010 moet de uitstoot met minstens 10 procent beperkt zijn ten opzichte van het niveau in 1999.

De Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zal het geld onder de in aanmerking komende projecten verdelen.

De middelen zijn bestemd voor de belangrijkste doelgroepen bij het energiebesparingsbeleid in de bebouwde omgeving. Van gemeenten en corporaties tot projectontwikkelaars en bewoners.

Om te bereiken dat de partijen daadwerkelijk tot beperking van het energieverbruik komen, zijn door de Novem concrete projecten voorgesteld. De organisatie heeft daarbij aansluiting gezocht bij de huidige werkwijze van de betrokkenen. Gemeenten krijgen de suggestie energiebesparing in te bedden in het proces tot stedelijke vernieuwing. Geprobeerd wordt de projectontwikkelaars over de streep te halen met diverse aantrekkelijke financieringsconstructies.

Reageer op dit artikel