nieuws

Europese Commissie wil snel één railsysteem

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil de bouw van één Europees railsysteem drastisch versnellen. In eerste instantie gaat het daarbij om vrachtvervoer, later volgt personenvervoer per spoor.

De commissie maakt zich al langer zorgen over het vervoer per spoor. In 1970 ging het vrachtvervoer nog voor 21 procent per over de rails. Nu is dat nog maar 8 procent. De gemiddelde snelheid van spoorvervoer is teruggevallen naar nog geen 18 kilometer per uur, “langzamer dan een ijsbreker die de weg vrijmaakt voor de scheepvaart op de Baltische Zee”, zoals Transportcommissaris De Palacio laat weten. Dat kan in haar ogen veel beter. “In de Verenigde Staten heeft het vrachtvervoer per spoor een marktaandeel van 40 procent.” Zij neemt nu extra maatregelen om de modernisering van het Europese spoor sneller te laten verlopen dan zij in september vorig jaar nog aankondigde.

Een van de maatregelen is te komen tot een gemeenschappelijk aanpak van de railveiligheid. Momenteel heeft praktisch elk land zijn eigen systemen. In eerste instantie wil De Palacio de veiligheidscertificaten harmoniseren. Dit moet op termijn leiden tot integratie van nationale veiligheidssystemen. In de tweede plaats moeten spoorsystemen en rollend materieel op elkaar aansluiten. Nu hebben bijvoorbeeld Spanje en Portugal nog een afwijkende spoorbreedte. Maar ook de verschillen in stroomvoorziening moeten in haar ogen worden aangepast. Op die manier moet er een netwerk van meer dan 50.000 kilometer trans-Europees vrachtspoor ontstaan.

Markt

Een derde maatregel is de opening van de railvrachtmarkt. Internationaal is die in theorie al open. De Palacio wil dat nu ook op nationaal niveau. En dat moet al in 2006 zijn gerealiseerd.

Daarnaast denkt zij nog aan tal van bijkomende maatregelen, zoals invoering van het Europese Railverkeers managementsysteem (ERTMS). Dit systeem zorgt voor harmonisatie van signalen en telecomsystemen op en langs het spoor. Daardoor wordt in haar ogen de toegang tot het spoor gemakkelijker.

Verder moeten speciaal bij vrachtvervoer per spoor de milieuprestaties sterk worden verbeterd.

Voor passagiersvervoer per spoor heeft zij soortgelijke maatregelen in petto, zij het dat die iets later kunnen worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel