nieuws

Eind goed, al goed voor belegger RNA

bouwbreed

De baksteenoorlog tussen Rodamco North America (RNA) en het Australische Westfield Holdings is ten einde gekomen met een klinkende overwinning voor de aandeelhouders. Frank en Gerry, oftewel Frank Lowy van Westfield Holdings en Gerry Egan, de directievoorzitter van Rodamco North America, hebben de strijdbijl begraven. Westfield America Trust, Simon Property Group en The Rouse Company kopen alle bezittingen van RNA in de Verenigde Staten. Ook worden alle schulden overgenomen.

De transactie gaat om een enorm bedrag van circa 6 miljard euro. Aan RNA wordt een waarde toegekend van 55 euro per aandeel, hetgeen neerkomt op een premie van 28 procent op de slotkoers van RNA vlak voor Westfield Holdings in augustus bekendmaakte een pakket van 23,9 procent in RNA te hebben gekocht van het ABP. Nog nooit heeft het aandeel zo hoog gestaan dus de aandeelhouders kunnen tevreden zijn.

Door het hardnekkige verzet van de directie en de Raad van Commissarissen tegen de oorspronkelijke plannen van Westfield is het uiteindelijk toch gekomen tot een transactie waarvan nu alle aandeelhouders zullen profiteren. In eerste instantie was het alleen het ABP dat met een fraaie winst ging strijken. Alle andere aandeelhouders hadden het nakijken. Daarom gaf RNA nieuwe aandelen uit als tegenwicht tegen het stemmenblok van ruim 30 procent van Westfield en ABP samen. Dit leidde vervolgens tot een rechtszaak en een onderzoek naar de gang van zaken. Al deze schermutselingen worden nu beëindigd, de rechtszaak afgesloten en het onderzoek gestaakt.

Overigens gaat het niet om een openbaar bod, al lijkt het daar wel erg veel op. RNA verkoopt eerst alles wat het bezit en wordt vervolgens opgeheven. Alweer een Nederlands beursfonds minder! Dat is voor beleggers in deze sector best jammer, zeker wanneer je ziet dat RNA vorig jaar van de achttien in Amsterdam genoteerde vastgoedfondsen het hoogste rendement behaalde. De achterblijvers halen het niveau van RNA zeker niet, zoals onder meer het Financieele Dagblad enigszins beteutert constateerde.

Zodra RNA de contanten heeft ontvangen, worden deze verdeeld onder alle aandeelhouders. Uiteraard moet eerst de fiscus tevreden worden gesteld (er is mogelijk sprake van dividendbelasting die betaald moet worden), zodat er uiteindelijk naar verwachting een bedrag tussen de 53 en 54 euro per aandeel over blijft.

Moeite

Op 14 februari vindt in Rotterdam een aandeelhoudersvergadering plaats om te stemmen over deze deal. Het is goed mogelijk dat de vergadering ook dit jaar weer een publiekstrekker van formaat wordt. Honderden aandeelhouders hadden de vorige keer de moeite genomen om naar de Rotterdamse Doelen te komen. Piet Roef, voorzitter van de Raad van Commissarissen leidde de vergadering in de volle zaal met vaste hand.

De gang van zaken toont opnieuw aan hoe onjuist de opvatting is dat beschermingsconstructies uit de tijd zouden zijn. Zoals ik vaak betoogd heb, zijn beschermingsconstructies er in velerlei vorm in heel veel landen, waaronder zeker ook de Verenigde Staten. Zij dienen er toe de onderneming in roerige tijden extra tijd en rust te geven om onder meer strategische alternatieven te onderzoeken. Bij Rodamco North America is de extra tijd die gewonnen werd door de uitgifte van de nieuwe aandelen zeer goed gebruikt.

Uit studies uit de Verenigde Staten blijkt dat het bestaan van beschermingsconstructies leidt tot een uiteindelijk beter resultaat voor de aandeelhouders. Ook bij Rodamco North America is dit nu weer eens aangetoond. Opnieuw krijgt Jaap Peters, voorzitter van de Commissie Corporate Governance, gelijk. Hij zei het als volgt: “Beschermingsconstructies zijn niet uit de tijd, maar juist van deze tijd.” Voor de beleggers in RNA zijn deze woorden bewaarheid met het fraaie rendement op hun investering nu het fonds wordt overgenomen. Eind goed, al goed dus!

Reageer op dit artikel