nieuws

Dorpsverenigingen voeren actie tegen zoutputten

bouwbreed Premium

Zes dorpsbelangverenigingen in Noordwest-Friesland voeren actie tegen Frisia Zout BV uit angst voor bodemdaling.

Het bedrijf wil twee nieuwe, kilometersdiepe putten boren in het gebied. In 1995 is begonnen met zoutwinning. Vooral boeren zeggen hiervan schade te ondervinden omdat de grond verzakt. “Omdat de bodem daalt, hebben boeren problemen met de afwatering. Sommige drainagesystemen staan door de bodemdaling al onder water. Ook kunnen gebouwen verzakken door de bodemdaling als gevolg van de zoutwinning”, aldus voorzitter F. Jukema van dorpsbelang Sexbierum. Volgens Frisia Zout BV zou de bodem in een periode van dertig jaar 29 centimeter verzakken. “De bodem is echter in zes jaar al met 21 centimeter gedaald. Het gaat veel harder dan verwacht. Daarom zullen wij er alles aan doen om het bedrijf deze keer tegen te houden”, aldus Jukema. Samen met J. van der Baan, lijsttrekker van de FNP (Fryske Nasjonale Partij), gaan de dorpsverenigingen op 31 januari bekijken hoe ze actie gaan voeren tegen Frisia Zout BV. Het bedrijf is van plan om in 2004 te beginnen met de zoutwinning in de nieuwe putten. Dat gebeurt 3 kilometer onder de grond.

Reageer op dit artikel