nieuws

Door LPG-station duizenden huizen in gevarenzone

bouwbreed Premium

De nieuwe strenge veiligheidsnormen voor onder meer LPG-station en het transport van gevaarlijke stoffen hebben grote gevolgen voor woningen in de nabije omgeving. Uit een onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt dat als er niets verandert er ongeveer 115.000 huizen zouden moeten verdwijnen.

Minister Pronk heeft de resultaten van het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij heeft eerder gezegd dat LPG-station uit de woonomgeving moeten verdwijnen.

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan, waar de Kamer onlangs mee heeft ingestemd, zijn afspraken gemaakt over de risico’s die mogen worden gelopen in de buurt van LPG-station, ammoniakinstallaties, spooremplacementen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het handhaven van die eisen heeft grote gevolgen, zo blijkt nu uit het onderzoek. Zo zouden 14.000 woningen moeten worden gesloopt omdat ze te dicht bij wegen of spoorlijnen staan waarover stoffen als lpg en ammoniak worden vervoerd.

Ook zouden 3600 woningen moeten verdwijnen als de regels rond LPG-station strikt worden gehandhaafd. Nu staan 550 van de 2250 LPG-station te dicht bij huizen.

Groepsrisico

In het onderzoek is ook het groepsrisico berekend: de kans op een ongeluk voor meerdere mensen tegelijk. Dan blijkt dat 30.000 woningen uit de omgeving van LPG-station zouden moeten verdwijnen, dik 70.000 in de buurt van wegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen zouden moeten worden gesloopt.

Reageer op dit artikel