nieuws

Design and construct bewijst zich bij bouw ziekenhuis

bouwbreed

Het Spaarne Ziekenhuis heeft de bouwondernemingen HBG Utiliteitsbouw uit Amsterdam en BAM Nelissen van Egteren uit Hoofddorp opdracht verstrekt voor de engineering en realisatie van een nieuw ziekenhuis in Hoofddorp. Uitwerken en optimaliseren van het ontwerpdeel van het aanbestede ‘design and construct’- project bracht een hoge aanbiedingsprijs en een laag budget bij elkaar.

Het nieuwe Spaarne Ziekenhuis komt aan de noordkant van de nieuwbouwwijk Floriande en vervangt de huidige twee vestigingen in Haarlem en Heemstede. De eerste paal voor het complex is mei vorig jaar al geslagen, vooruitlopend op het verstrekken van de opdracht.

Het budget dat het ziekenhuis voor de nieuwbouw beschikbaar had, was echter lager dan de aanbieding van de BouwCombinatie Spaarne Ziekenhuis, waarin HBG Utiliteitsbouw en BAM Nelissen van Egteren hun krachten bundelen. H.J. van Alphen, directeur beheer Spaarne Ziekenhuis, heeft laten weten verheugd te zijn de opdracht toch aan de aannemer te kunnen gunnen die bij de Europese aanbesteding vorig jaar als meest economische voor het ‘design and construct’-contract uit de bus kwam.

In beginsel zijn drie hoofdsporen te onderscheiden waarlangs tot overeenstemming met de aannemer te komen is: het ziekenhuis vraagt de aannemer zijn prijs te verlagen, het programma van eisen wordt aangepast of het budget wordt verhoogd. Volgens Van Alphen is in alle drie richtingen gezocht. Het budget is iets verhoogd, het programma van eisen is qua functies gelijk gebleven. Specialisaties, het aantal bedden en het aantal vierkante meters bleven ongewijzigd. Het Spaarne Ziekenhuis voorziet in 455 bedden, waarvan 35 voor kortdurende opnames. Als derde mogelijkheid heeft de aannemer zijn prijs kunnen verlagen.

Ontwerp

Toen na het slaan van de funderingspalen in juni vorig jaar niet gegund kon worden, besloten aannemer en ziekenhuis de verstreken tijd te benutten voor het verder uitwerken van het ontwerp van Wiegerink Architecten in Arnhem.

Dit voorziet in twee gebouwen van respectievelijk vijf en vier bouwlagen met een totaal vloeroppervlak van circa 50.000 vierkante meter. Het gebouw met de entree huisvest diverse medische en medisch-technische afdelingen, zoals laboratoria, intensive care en operatiekamers. In het grootste, achterliggende gebouw worden de poliklinieken, verpleegafdelingen en facilitaire diensten gehuisvest. Beide gebouwen zijn door drie loopbruggen met elkaar verbonden.

Bij het uitwerken ging het in beginsel om het ‘design’-deel van de D+C-aanbieding. De toenadering van budget en aanbieding is volgens ing. J. Visser, regiodirecteur Amsterdam van HBG utiliteitsbouw, mogelijk geworden door optimalisatie op het gebied van uitvoering, detaillering en materiaalkeuze. Uiteraard zonder het programma van eisen geweld aan te doen. “Het is nu juist het interessante van een ‘design and construct’-project dat je de kennis van uitvoeringstechnieken maximaal kunt benutten bij het ontwerp. Ook op gebied van detaillering is in overleg met de voorgenomen W- en E-installateurs het nodige afgestemd.”

Aanneemsom

Voor de gunning van de opdrachten voor de W- en E-installaties, ook design and construct, worden volgens de directeur beheer van het Spaarne Ziekenhuis de laatste puntjes nog op de i gezet.

Het Spaarne Ziekenhuis en de BouwCombinatie Spaarne Ziekenhuis hebben elkaar gevonden met een aanneemsom van circa 44 miljoen euro voor het bouwkundige deel van het totale project. De bouw begint volgende maand en wordt gerealiseerd in drie fasen. De aannemerscombinatie zal het ziekenhuis naar verwachting in oktober 2004 opleveren.

Na oplevering wordt de vestiging in Haarlem (de vroegere Mariastichting) gesloten. De vestiging in Heemstede (het vroegere Diaconessenhuis) wordt verbouwd tot een ziekenhuis voor dagopnames met vijftien bedden.

Het nieuwe Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp krijgt 455 bedden.

Reageer op dit artikel