nieuws

Containerland naar grotere locatie

bouwbreed

In het havengebied van Rotterdam is eind vorig jaar in de Dintelhaven, als proef, een eerste haventerrein met het innovatieve concept Containerland gerealiseerd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) zoekt nu naar een geschikte locatie voor een veel grotere praktijkproef in de Rotterdamse haven, waar Containerland getest kan worden in de dagelijkse praktijk.

Containerland moet gaan voldoen aan de vraag naar tijdelijke ruimte in de haven van Rotterdam met een zeer korte aanlegtijd. Het concept is in opdracht van het GHR ontwikkeld door een consortium, bestaande uit HBG Civiel, Ballast Ham Nederland en Royal Haskoning.

Teun Tuijtel, divisiemanager Infrastructuur en Milieu van het GHR, verklaart: “Wij zijn de praktijkproef ‘mini-pilot’ nu aan het evalueren. Anticiperend op een positief resultaat van de evaluatie, is de intentie er een volgende stap te zetten. Aansluitend overwegen wij Containerland te implementeren in een maxi-pilot in het oostelijk havengebied. Vooropgesteld natuurlijk, dat zich een situatie aandient, een concreet project, waarbij dit concept inpasbaar is. Bij de mini-pilot is gebleken dat je snel water in terrein kunt veranderen. Uitgezocht moet worden wat er vervolgens op het terrein mogelijk is. Kun je er bijvoorbeeld werken met mobiele kranen? Hoe groot is de opslagcapaciteit, welke schepen kunnen er afmeren.”

Zware belastingen

Het concept is uitdrukkelijk ook ontworpen op zware belastingen. Tijdens vorig jaar uitgevoerde testen van de mini-pilot, bleek Containerland te voldoen aan de gestelde richtlijnen. Vier ton belasting per vierkante meter Containerland bleek geen probleem. De hoekstijlen van de containers zorgen voor de benodigde draagkracht van Containerland. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ook oude en voor transport afgekeurde containers gebruikt kunnen worden, zolang hun dragend vermogen maar gewaarborgd is en de dimensies gelijk zijn aan de andere containers in Containerland. De wanden en deuren hebben geen dragende functie en de fysieke staat waarin ze zich bevinden is dan ook niet maatgevend voor het wel of niet gebruiken van een container in het concept Containerland.

De verwachting van het consortium is dat na het uitvoeren van een groter testterrein voor langere duur het concept ten aanzien van sterkte zich zal bewijzen en dat het de concurrentie op dit gebied zal kunnen aangaan met traditioneel aangelegde haventerreinen.

Het tijdelijk creëren van land kan de voorkeur hebben boven de permanente demping van havens of delen ervan. Zo heeft bijvoorbeeld het GHR behoefte aan flexibele infrastructuur. Oftewel, een behoefte aan droge ruimte die een tijdelijk karakter heeft en dus ook weer na verloop van tijd plaats moet maken voor natte ruimte. Er kan in het havengebied vooral gedacht worden aan een drietal toepassingen.

Ten eerste kan er ruimte nodig zijn om te voorzien in tijdelijke bedrijfsuitbreiding. Deze situatie doet vooral opgeld wanneer een bedrijf uit zijn jasje groeit en het GHR niet direct ruimte beschikbaar heeft op andere plekken in de haven. Door Containerland aan te leggen, naast de voor het bedrijf op dat moment ter beschikking staande ruimte, kan de verhuizing van het bedrijf worden uitgesteld. Dit heeft voordelen voor zowel het groeiende bedrijf als voor het GHR. Het bewuste bedrijf kan zijn investeringen, die het moet doen om te verhuizen, uitstellen. Op zijn beurt kan het GHR de tijd nemen om een geschikte locatie te vinden of permanent aan te leggen. Het kan dan toch tegemoetkomen aan de ruimtewensen van het uitbreidende bedrijf.

Twee andere toepassingen van Containerland zijn aan de orde wanneer een ruimtevraag ontstaat bij een bedrijf als het zijn bedrijfsvoering wil veranderen of wanneer het GHR een groter gebied wil herstructureren om de bedrijvigheid in bepaalde delen van de haven te stimuleren. ‘Schuifruimte’ gecreëerd met Containerland kan er in dit laatste geval voor zorgen dat bedrijven in het onder handen te nemen gebied niet al te veel hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Geringer gewicht

Afsluitend zijn er nog andere voordelen aan het Containerland concept. Het gecreëerde terrein kan snel in gebruik genomen worden. Dit komt doordat de snelheid van aanleg hoog is en doordat zettings- en consolidatie-effecten beperkt zijn. De pakketten hebben ten opzichte van een traditionele aanvulling met zand een aanzienlijk geringer gewicht. Verder bestaat er de mogelijkheid om de onderdelen waaruit het is opgebouwd te hergebruiken. De betonplaten en de containers kunnen tot een maximum van 25 jaar gebruikt worden in zoet dan wel brak waterlocaties in de haven. De corrosiesnelheid van de containers bepaalt in dit geval de levensduur. Hiermee heeft het GHR een middel in handen waarmee het snel, namelijk in 3 tot 6 maanden, kan reageren op schommelingen in ruimtevraag op verschillende locaties in de haven van Rotterdam.

Containerland bestaat uit pakketten van 20- of 40-voets gestapelde zeecontainers, gesandwicht tussen betonplaten. Deze pakketten worden samengesteld op het land en van daar of vanaf een ponton in het water gehesen. De betonplaten aan de bovenzijde die boven water uitsteken, kunnen aan elkaar worden bevestigd met korte opgelaste verbindingsstaven. Op deze manier ontstaat er een stabiel en egaal haventerrein. Het nieuwe ‘land’ kan worden afgedekt met een zandlaag en eventueel asfalt of klinkers.

De bovenste laag containers wordt geplaatst. De betonplaten kunnen worden afgedekt met zand en een verharding.

Reageer op dit artikel