nieuws

Comfortdetails voor hoge warmte- en geluidsisolatie

bouwbreed

Bij de Stichting Bouwresearch (SBR) zijn de ‘comfortdetails’ verschenen. Het zijn details voor woningen met extra comfort, uitgevoerd in gietbouw, stapelbouw of prefab beton. Vooral de warmte- en geluidsisolatie zijn hoger dan bij de gewone referentiedetails.

Bij de samenstelling van de comfortdetails is in mindere mate ook gekeken naar luxe, levensduur, milieubelasting en veiligheid. Voorop staan echter een luchtgeluidsisolatie van meer dan 5 dB(A), een contactgeluidsisolatie van meer dan 10 dB(A), een warmteweerstand van vloer en gevel van +4 m2K/W en een warmteweerstand van het dak van +5 m2K/W. Alle details voldoen al aan de herziene NEN 1068 en de aanpassingen van het Bouwbesluit.

De SBR heeft eerder basisdetails uitgegeven voor gietbouw, stapelbouw en (in beperkte mate) prefab betonbouw. Daarbij is rekening gehouden met een warmeweerstand van vloer, gevels en dak van 3 m2K/W, een luchtgeluidsisolatie van +0 dB(A) en een contactgeluidsisolatie van +5 dB(A).

Ook voor houtskeletbouw zijn details verschenen. Alle details zijn voor woningen en woongebouwen, maar dat wil niet bij voorbaat zeggen dat ze ongeschikt zijn voor utiliteitsbouw.

Marginaal

Volgens het eerste hoofdstuk zijn de details van belang voor onder andere architecten. Meestal maken zij echter eerst een ontwerp van het hele gebouw en worden de details daarvan afgeleid. Detailleren is een vak apart, omdat het niet eenvoudig is om de uitstraling van een gebouwontwerp te behouden.

De SBR-details sluiten aan op de doorsnee bouwpraktijk. Experimentele en weinig toegepaste bouwsystemen komen er niet in voor. Toch zijn de comfortdetails ook bruikbaar voor ontwerpers van experimentele en marginale woningbouw. Niet om te knippen en te plakken, maar inderdaad als referentie.

Op de achterzijde van de detailbladen, in de bijlagen en het tweede hoofdstuk staan de overwegingen die aan de details ten grondslag liggen. Dat zijn vooral bouwkundige en uitvoeringstechnische argumenten. De vormgeving wordt niet genoemd. Een esthetisch verantwoord ontwerp zou wellicht aan het comfort kunnen bijdragen; het oog wil ook wat.

De uitgave van de comfortdetails is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII), het Gietbouw Platform en Novem.

Misschien is daarom het aantal details voor prefab betonbouw beperkt. Merken en uitvoeringen van bouwmaterialen staan niet bij de details vermeld.

De aanduidingen zijn neutraal, bijvoorbeeld ‘afdichting’, ‘isolatie’, ‘kitvoeg’, ‘verankering’ en ‘folie’. Soms worden de aanduidingen meer expliciet, bijvoorbeeld ‘minerale wol’, ‘dampremmende folie’, ‘isolerende beglazing’.

Verwarring

Dat kan tot verwarring en zelfs tot fouten leiden. De eigenschappen en eisen waar bepaalde materialen aan moeten voldoen zijn niet bij alle details even duidelijk. Een voorbeeld: bij isolerende beglazing staat ook in bijlage A niet vermeld dat de glasdikten moeten verschillen. Het gebruik van de comfortdetails vereist dus kennis en oplettendheid.

Comfortdetails is een uitgave van de SBR, tel. (010) 2065959. Het artikelnummer is 200-5.01, de website van de SBR vermeldt nog een prijs van 245 gulden (111 euro, exclusief verzendkosten en ‘handling’).

Reageer op dit artikel