nieuws

Cao-impasse duurt voort over geld reisuren

bouwbreed Premium

Tenzij sociale partners in de bouw nog even snel een konijn uit de hoge hoed toveren, zal de vierde onderhandelingsronde voor de bouw-cao even kort zijn als de derde. Het breekpunt, de vergoeding van de reisuren, is nog geen stap dichterbij gekomen.

De zaal bij FNV Bouw in Woerden is gereserveerd en de broodjes voor de hongerige onderhandelaars besteld. Maar het is afwachten of donderdag de onderhandelingen lang genoeg zullen duren om de broodjes ook daadwerkelijk te nuttigen.

De vorige ronde eindigde na zeer korte tijd met het afbreken van de onderhandelingen op het punt van vergoeding van de reisuren. In de vorige cao was afgesproken dat elke 50 kilometer woon-werkverkeer telt als een uur reistijd. Het eerste uur is voor rekening van de werknemer.

Agenda

De werkgevers willen van deze regeling af en stellen voor om werkelijke uren te rekenen. Deze ‘weeffout’ moet wat hen betreft worden hersteld en is een keihard punt, zoals eerste onderhandelaar J. Holleman duidelijk heeft laten blijken.

Tijdens de derde onderhandelingsronde is op dit punt het overleg afgebroken, maar niet de totale onderhandelingen. Het is echter wel het punt dat de werkgevers als eerste weer op de agenda willen hebben in de vierde ronde. Dan willen ze ook dat de drie vakbonden – FNV Bouw, Hout- en Bouwbond FNV en Het Zwarte Corps (HZC)- op dit punt concessies doen.

Voor de bonden is het punt echter eveneens hard. “Het is in de vorige cao afgesproken, omdat blijkt dat er tal van bedrijven zijn die zich niet houden aan de regeling. Deze methodiek is simpel en gemakkelijk te controleren. Daar gaan we dus verder niet meer over praten”, klinkt het in vakbondskringen.

Acties

Dit houdt in dat de vierde onderhandelingsronde alles in zich heeft hetzelfde te verlopen als de derde. Na vaststelling van de agenda wordt alras geconstateerd dat beide partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan en zal de werkgeversdelegatie wederom rechtsomkeert maken.

De bonden zijn op dit moment nog niet zover dat zij acties gaan voorbereiden. Maar, zo wordt gezegd, “het tijdstip waarop we dat wel gaan doen is niet ver meer”.

Er is de bonden veel aan gelegen wel snel voortgang te boeken met de cao-onderhandelingen. Het is de eerste grote branche-cao in het nieuwe cao-seizoen, die wel eens trendsettend kan worden voor andere bedrijfstakken.

Onderhandeling kan weer heel kort duren

Reageer op dit artikel