nieuws

Brabant wil transparantie bij toewijzing

bouwbreed

Het is er de provincie Noord-Brabant veel aan gelegen om de ruimte-voor-ruimteregeling zonder kans op belangenverstrengeling uit te voeren. Ambtenaren zullen bij de speciale toewijzing van extra woningen in het buitengebied compleet gescheiden van hun collega’s moeten werken om vriendjespolitiek te voorkomen.

De angst voor ambtenaren die met twee petten op woningen toewijzen gedurende de uitvoering van de ruimte-voor-ruimteregeling is zeker aanwezig bij de provincie Noord-Brabant. “Om alle twijfel weg te nemen en op voorhand mogelijke problemen te voorkomen, hebben we onze kersverse interne organisatie laten doorlichten door Deloitte&Touche. Niets gaan we uit de weg om volkomen helder en transparant te werk te gaan”, aldus woordvoerder A. Reijnen.

De ruimte-voor-ruimteregeling stelt boeren die hun activiteiten willen staken, in staat hun stallen en boerderijen te verkopen aan de provincie. Het geld dat hiervoor nodig is, komt uit de ontwikkeling van woningbouwkavels op de vrijgekomen gronden. Enkele duizenden boeren hebben zich het afgelopen jaar aangemeld voor de regeling.

“De actie is een groot succes, maar brengt tegelijkertijd gevaren met zich mee. In Brabant gelden strenge regels omtrent bouwen in het buitengebied. Het mag niet gebeuren dat we onze eigen regels ombuigen om de bouw van woningen voor deze regeling wel toe te staan, terwijl we andere projecten boycotten. Gemeenten die zitten te springen om extra woningen zouden ons dan behoorlijk scheef aankijken”, aldus Reijnen. Om die reden wordt er vanaf nu “een Chinese Muur opgetrokken” tussen de ambtenaren die zich met de regeling bezig houden en hun collega’s die normaliter bouwaanvragen behandelen en goedkeuren.

Helder

Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie van het ruimte-voor-ruimteprojectbureau de goede weg is ingeslagen. Hier en daar is een aanscherping van de doelstellingen noodzakelijk. “Het is gevaarlijk om laconiek met deze dingen om te gaan. Voor je het weet, ben je maanden bezig om achteraf te bewijzen dat alles volgens het boekje is gegaan. In dit geval willen we desgevraagd op ieder moment kunnen aangeven hoe het er voor staat en waarom iets wel of niet is gebeurd. Dat moet altijd helder zijn. Daarom lijkt voorkomen ons beter dan genezen”, aldus Reijnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels