nieuws

Bouwschandaal in Groningen nooit opgehelderd

bouwbreed

In hoeverre zijn de dreigementen die de wegens corruptie veroordeelde ambtenaar Harrie G. bijna vijf jaar geleden uitte, hard te maken? Dat is de vraag die de voormalige Groninger wethouder van Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klaas Swaak, stelt naar aanleiding van de ontstane commotie rondom de verschijning van zijn dagboek ‘De Hete Adem’.

In zijn dagboek beschrijft Swaak de discutabele ontslagprocedure van de ambtenaar die dreigde een lijst met namen openbaar te maken van honderden ‘bouwfraudegevoelige’ collega’s.

Swaak publiceert in zijn dagboek de laatste periode van zijn politieke loopbaan van het voorjaar 1997 tot begin 1998. Uit justitieel onderzoek is gebleken dat ambtenaar Harrie G. voor een onbekend bedrag – het zou in de tonnen lopen – van bouwbedrijven heeft aangenomen, in de vorm van luxe artikelen, keukenapparatuur of snoepreisjes.

Het college van B en W, toen onder voorzitterschap van burgemeester H. Ouwerkerk, worstelde met de vraag of de man eerloos ontslag moest krijgen naar aanleiding van zijn corrupte handelwijze. In dat geval zou G. een lijst openbaar maken met de namen van honderden collega’s die via hem zouden zijn omgekocht. Er werd een stadsadvocaat aangesteld die adviseerde G. een soort vervroegd pensioen te geven, de zogenoemde fpu-regeling. De vermeende lijst is nooit boven water gekomen.

Geloofwaardigheid

Swaak, die in zijn dagboek de kwestie vermeldt, wilde het ontslag doorzetten en de namen van de corrupte collega’s boven tafel krijgen. “Maar ik was niet de verantwoordelijke wethouder in deze kwestie”, zegt hij desgevraagd. “Ik hield mij onder meer bezig met de bestrijding van uitkeringsfraude en vond daarom dat iemand die cadeautjes van bouwbedrijven aannam er niet met een schikking vanaf moest komen. Dat kwam mijn eigen geloofwaardigheid niet ten goede. Ik wilde bovendien zelf alle verdenkingen van chantage uitsluiten.”

Maar er werden geen duidelijke strafbare feiten geconstateerd en G. werd na zijn justitiële veroordeling (honderd uur dienstverlening en twee jaar voorwaardelijk) met vervroegd pensioen gestuurd.

Bij Swaak blijft het onbestemde gevoel hangen wat er allemaal waar en niet waar is over de corrupte handelwijze van zijn voormalige topambtenaar. “Je moet erg oppassen met woorden als corruptie en fraude. Het verhaal heeft twee kanten. G. werkte vijfentwintig jaar bij de gemeente en heeft met zijn zakelijk instinct scherpe prijzen voor de gemeente bij bouwbedrijven weten te bedingen. Ik onderschrijf de mening van Ouwerkerk dat er in de bouwwereld wordt gegeven en genomen. Ik geloof zonder meer dat G. voor de gemeente miljoenen heeft verdiend.”

Of er een lijst van ‘honderden’ omgekochte ambtenaren bestaat, blijft een raadsel. Nergens schijnt een dergelijke lijst te zijn opgedoken. Ook is niet bekend welke bouwbedrijven zijn betrokken bij de fraude. “Er is mee gedreigd en ik was er erg op gebrand die lijst in handen te krijgen. Maar nadat er een schikking was getroffen, was voor mij als niet direct-verantwoordelijke de kous af. Misschien dat de lijst bij de rechtbank ligt. Het blijft vreemd. De zaak is toentertijd als een nachtkaars uitgegaan.”

Swaak neemt, jaren nadien, zijn voormalige ambtenaar in bescherming. “Een man die vijfentwintig jaar bij de gemeente werkt, komt natuurlijk al snel op honderden collega’s. Stel dat er per maand één persoon via hem iets zou hebben geregeld. Dan zit je al op driehonderd. Ik weet niet welke ambtenaren met wie stilzwijgende afspraken hebben gemaakt. Ik weet wel dat G. een hele goeie was in zijn rol van onderhandelaar met bouwbedrijven. En ach, voor wat, hoort wat. Het woord omkoping neem ik niet zo snel in de mond. Maar om elke schijn van chantage weg te nemen, zou het goed zijn als die lijst nog eens ergens zou opduiken.”

Miljoenen guldens verdiend voor de gemeente

Reageer op dit artikel