nieuws

Bouwbedrijven beginnen 2002 met goed gevulde orderportefeuille

bouwbreed Premium

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid lag rond de jaarwisseling met een omvang van 7,8 maanden op een aanzienlijk hoger niveau dan aan het slot van de jaren 1999 en 2000. Nooit eerder hadden de Nederlandse bouwers aan het eind van een jaar zulke goede orderportefeuilles.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting in december van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onder ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien medewerkers. De ontwikkeling van de orderportefeuille in de bouw in 2001 is globaal vergelijkbaar met die in 2000. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was de omvang van de orderportefeuille in het laatste kwartaal van 2001 echter lager dan die in voorgaande jaren. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw daarentegen lag in het tweede halfjaar van 2001 ruim boven die in voorgaande jaren.

Personeelsomvang

In december 2001 ondervond bijna een kwart van de grond-, weg- en waterbouwbedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van de slechte weersomstandigheden. In de burgerlijke en utiliteitsbouw gold dit voor een tiende van de bedrijven. Het oordeel over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in december 2001 was dan ook negatief.

Hoewel de omvang van de orderportefeuille eind 2001 groter was dan eind 2000, beoordeelden minder bedrijven het onderhanden werk als groot en meer bedrijven als klein.

Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van de personeelsomvang zijn minder positief. Een jaar geleden ondervond nog ruim een kwart van de b&u-bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van een tekort aan personeel. Nu geldt dit nog maar voor 3 procent. Het lijkt erop dat personeelsgebrek geen groot probleem meer is in de bouwnijverheid.

Eind 2001 verwachtte bijna tweederde van de b&u-bedrijven stijging van de afzetprijzen. Een jaar geleden gold dit voor ruim 90 procent van de b&u-bedrijven. In de gww verwachtte eind 2001 nog geen derde van de bedrijven stijging van de afzetprijzen, iets minder dan een jaar geleden.

Reageer op dit artikel