nieuws

Boomkikker veroorzaakt forse schade

bouwbreed

Projectontwikkelaar W. Geerdink uit Neede is ernstig gedupeerd doordat zijn plan voor de bouw van zeventien recreatiewoningen op het terrein van het voormalige openluchtzwembad in deze Achterhoekse gemeente niet doorgaat. De plannen worden niet gedwarsboomd door omwonenden, maar een populatie boomkikkers.

Het gemeentebestuur van Neede gaf groen licht voor een verplaatsing van de beschermde diersoort naar een nabij gelegen kikkerpoel. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft de gemeente echter teruggefloten. “Ik ben al acht jaar bezig. De planschade bedraagt meer dan 500.000 euro. Ik sluit niet uit dat ik de gemeente Neede aansprakelijk stel”, verzucht de projectontwikkelaar.

Het wil maar niet boteren tussen Geerdink en de gemeente Neede. De recreatieondernemer is al veertien jaar bezig in zijn woonplaats recreatiewoningen te bouwen. De Achterhoeker, die ook importeur is van Finse blokhutwoningen, is al jaren op zoek naar een geschikte locatie. “Steeds opnieuw komt de gemeente Neede met nieuwe obstakels. In eerste instantie wilde ik veertig recreatiewoningen bouwen. Ik ben met verschillende locaties bezig geweest, maar telkens ketste het af. Toen de gemeente Neede het terrein van het voormalige openluchtzwembad in de verkoop deed, heb ik mij opnieuw als gegadigde gemeld. Ik heb het terrein gekocht met de gemeentelijke toezegging dat het college van burgemeester en wethouders zou meewerken aan de realisatie van 26 recreatiebungalows. In verband met de aanwezigheid van de boomkikker is het plan ook nog eens aangepast en zijn er negen recreatiewoningen geschrapt. Tja, en dan komt er nu dit weer op mijn bord”

Ontsnappingsclausule

Het is met name de Stichting tot Behoud van de Needse Natuurwaarden die fel is gekant tegen de bouw van de recreatiebungalows.

Het is onduidelijk of de plannen van Geerdink nog een kans van slagen hebben. Volgens gemeentevoorlichter A. van Faassen is het denkbaar dat via een ‘ontsnappingsclausule’ de bouw van de recreatiebungalows toch kan doorgaan. “Het is wellicht mogelijk met een nieuw aangepast bouwplan toch te mogen bouwen. Dat kan alleen als de boomkikkerbiotoop geen schade wordt berokkend, of als ze ‘spontaan’ verhuizen naar de dichtbij gelegen kikkerpoel.”

Geerdink haalt de schouders op: “Ik heb er weinig vertrouwen in, maar weiger me bij de hele gang van zaken neer te leggen. Het is voor mij een erezaak geworden”

Reageer op dit artikel