nieuws

Boetes voor bedrijf en chefs Skanska in ‘giftunnel’-zaak

bouwbreed

In het gifschandaal rond de aanleg van de Zweedse Hallandsspoortunnel zijn twee managers van bouwer Skanska door de rechter in Helsingborg veroordeeld. Skanska zelf kreeg een boete van omgerekend 330.000 euro. De toenmalige productiechef moet omgerekend 3300 euro betalen wegens overtreding van de wet op het arbeidsmilieu. Een afdelingschef kreeg een boete van 5900 euro en een aantekening in het strafblad voor het toebrengen van milieuschade aan de omgeving.

Dit is het tweede proces in verband met het gifschandaal, dat zich 1997 voltrok. Het afdichtingsmiddel Rhoca Gil van het Franse chemieconcern Rhone Poulenc was weg gaan lekken naar het grondwater. Tevens liepen ruim twintig bouwvakkers vrij ernstig letsel op aan het zenuwstelsel. In het eerste proces werd de directeur van de Zweedse dochtermaatschappij van Rhone Poulenc veroordeeld tot soortgelijke boetes als de Skanska-chefs.

Skanska toont zich in een commentaar teleurgesteld over de uitslag van het proces. “Wij vinden niet dat iemand binnen het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan een delict, maar we respecteren het gerechtelijk besluit en betreuren wat het milieuongeval met zich heeft meegebracht voor onze medewerkers, zowel de getroffenen in de bouw als de aangeklaagden,” zegt directievoorzitter A. Elf van Skanska Sverige AB. Eventueel hoger beroep houdt het concern nog in beraad in afwachting van nadere bestudering van het vonnis.

Hervat

In de loop van het komende voorjaar start een derde proces tegen drie leidende medewerkers van de opdrachtgever van het project, de railbeheersdienst van het Rijk Banverket. Daarnaast wordt met het oog op schadeclaims een serie civiele procedures voorbereid, onder meer door Skanska tegen Rhone Poulenc (dat overigens in Zweden inmiddels wordt vertegenwoordigd door een firma met de naam Rhodia).

De aanleg van de 8,6 kilometer lange geboorde Hallandstunnel is na de milieucalamiteit stilgelegd en sindsdien nog niet hervat. Banverket heeft echter van de rijksoverheid groen licht gekregen om het project alsnog tot een goed eind te brengen en in het kader daarvan zijn planologische en milieuvergunningsprocedures gaande.

Reageer op dit artikel