nieuws

AVBB wil tuchtrecht in bouw

bouwbreed

Het AVBB wil dat er een onafhankelijk tuchtcollege komt dat schending van de Gedragscode berecht. De zwaarste sanctie komt in de praktijk neer op uitsluiting bij openbare aanbestedingen.

In de Gedragscode Opdrachtnemend Bouwbedrijf in het kader van opdrachtverlening, die de werkgeversorganisatiegisteren naar staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) stuurde, wordt een Stichting Gedragscode in het leven geroepen. Bij die stichting kunnen alle bouwbedrijven in Nederland zich aansluiten. Die moeten de Gedragscode onderschrijven en er uiteraard ook naar handelen.

Onderzoek

Het paritair samengestelde bestuur van de stichting kan op basis van klachten van een aangesloten onderneming of een opdrachtgever onderzoek (laten) instellen. Als daar aanleiding toe bestaat, kan het resultaat van het onderzoek worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten.

Als bedrijven de Gedragscode hebben overtreden, legt het bestuur de zaak voor aan een onafhankelijk tuchtcollege. Dat college bestaat uit zeven leden waarvan er drie worden benoemd door het bestuur van het AVBB en drie door overheden.

Zij dienen deskundig te zijn op het gebied van marktwerking in de bouw. De onafhankelijk voorzitter moet een (gewezen) rechter zijn. De zes leden mogen niet in dienst zijn van een bouwer of een professionele opdrachtgever.

Op pagina 2: Bouw streeft naar één zwarte lijst.

Reageer op dit artikel