nieuws

Aanleg N470 gaat waarschijnlijk door

bouwbreed

De aanleg van de N470, de provinciale weg die Rotterdam met Delft en Zoetermeer gaat verbinden, gaat zeer waarschijnlijk door. Dit bleek bij de Raad van State in Den Haag, waar de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker met name de oosttak van het tracé wil tegenhouden.

De vereniging zegt problemen te hebben met de oosttak, omdat deze een ecologische verbinding doorsnijdt. Dit kan een onnodig verstorende werking hebben op de broedplaatsen van weidevogels.

De gemeenten Pijnacker en Berkel en Rodenrijs gaven onlangs toestemming voor de aanleg van de weg. De bestemmingsplannen worden nog aangepast.

De vereniging maakte wel bezwaar bij de gemeente Pijnacker, maar liet dit na bij de gemeente Berkel Rodenrijs. De vereniging zegt te hebben begrepen dat, om de zaak overzichtelijk te houden, alle bezwaren bij één van de twee gemeente moesten worden ingediend.

Door deze misser zijn de plannen voor de aanleg van de N470 onherroepelijk. Via een spoedprocedure probeert de vereniging nu de streekplannen van Zuid-Holland-West en Rijnmond Tracé N470 buiten werking te stellen, omdat de vrijstellingen voor het aanleggen van de provinciale weg hierop zijn gebaseerd. Staatsraad Cleton liet echter al weten dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is, nu de plannen onherroepelijk zijn geworden.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak in deze zaak.

Reageer op dit artikel