nieuws

Woningcorporaties stappen vol goede moed grens over

bouwbreed

Woningcorporaties in het Nederlandse grensgebied, die nauwelijks mogelijkheden hebben nieuwe bouwprojecten te ontwikkelen, richten het blikveld over de grens. Op luttele kilometers afstand van de eigen gemeente liggen in Duitsland en België ‘onbegrensde’ mogelijkheden.

Aan de andere kant van de grens is geen sprake van een overspannen woningmarkt met torenhoge (grond)prijzen. Ook geen belemmerende woningcontingenten, maar een welwillende buurgemeente die met de corporatie meedenkt. En dat alles mondt uit in kwalitatief hoogwaardige woningen, die tot de helft goedkoper zijn.

Corporaties in Denekamp en Maastricht zijn de pioniers. “Ze worden door de andere woningbouwinstellingen met buitengewone interesse gevolgd”, bevestigt woordvoerder Beckers van onderzoeksbureau Atrivé in Zeist. Het consultancybureau is gespecialiseerd in marktonderzoek en financieel management voor overheden, zorginstellingen en woningcorporaties.

Staatssecretaris Remkes heeft woningstichting Sint Servatius in Maastricht als eerste toestemming gegeven voor een pilotproject over de grens. De corporatie gaat samen met de Belgische gemeente Luik twee projecten ontwikkelen. “Het gaat onder meer om de bouw van zeventig woningen en appartementen. Een mix van koop en huur”, zegt directeur H. Verzijlbergh van de Limburgse corporatie.

Verplichting

De gemeente Maastricht heeft ‘zwart op wit’ laten zetten dat Sint Servatius haar inspanningsverplichting voor Maastricht de komende tien jaar nakomt. Om het ministerie van volkshuisvesting over de streep te trekken, werd door de corporatie nog eens verwezen naar de Vijfde nota ruimtelijke ordening en de paragraaf Stedelijke Netwerken. Maastricht, Luik en Aken vormen zo’n netwerk.

Verzijlbergh ziet alleen maar positieve kanten aan de buitenlandse investering. “Het is goed voor onze huurders, Maastricht, de corporatie en de gemeente Luik. Onze stad zit tegen de grens aan van haar eigen woningcapaciteit. Er zijn te weinig mogelijkheden ons woningbezit van 12.000 uit te breiden. In Luik is er in meer dan één opzicht volop ruimte. Je ziet tussen Maastricht en het 20 kilometer verderop gelegen Luik steeds meer een versmelting ontstaan. Het maakt onderdeel uit van een nieuwe Euregionale woning- en arbeidsmarkt. De mensen vinden het steeds minder een probleem om net over de grens te wonen en/of te werken.”

Luik haalde de woningcorporatie met open armen binnen. In België is de sociale woningbouw anders georganiseerd. “Gemeentelijke woningbedrijven mogen uitsluitend voor het allerlaagste woningsegment bouwen. De stad heeft een enorm tekort aan woningen in het middensegment. En dat is het marktgebied waar wij veel ervaring mee hebben”, zegt Verzijlbergh.

Sint Servatius investeert 21 miljoen gulden in het eerste Belgische project. Het gewest Wallonië komt met ruim een miljoen gulden over de brug.

Op pagina 3: Duitsland: volop ruimte en goedkope woningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels